Andrzej Puchalski

Internetowe łącze w szkole co najmniej o przepływności 30 Mbit/s

Do 23 kwietnia trwają konsultacje w sprawie wymaganej przepływności łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu ...

UKE podpisał umowę na rozbudowę PLI CBD

Urząd Komunikacji Elektronicznej podpisał umowa na rozbudowę Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych z ...

Integrated Solutions i Orange Polska wygrały przetarg na łódzką sieć

Konsorcjum firm Integrated Solutions i Orange Polska wygrało przetarg na utworzenie i uruchomienie wojewódzkiej ...

1,75 mln żądań o udostępnienie danych od operatorów w 2013 roku

W 2013 roku  wpłynęło ok. 1,75 mln żądań o udostępnienie danych o miejscu, czasie ...

Jest lista miejscowości w Polsce Wschodniej, gdzie można budować sieci z dofinansowaniem

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował wykaz miejscowości, w których możliwa jest realizacja projektów budowy sieci ...

T-Mobile i UPC będą stosować zalecenia z memorandum o jakości usług

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował, że pierwsi operatorzy złożyli deklaracje  o stosowaniu postanowień Memorandum na ...

Lista skarg i zażaleń KIKE co do barier inwestycyjnych w FTTH

Brak jednoznacznego wsparcia rządu Polski dla rozwoju telekomunikacji, problemy z finansowaniem inwestycji, niestałość prawa ...

Ankes pomoże finansować budowę wielkopolskiej sieci

Urząd Marszałkowski w Poznaniu i Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa (WSS SA) zawarły aneks do umowy ...

Minister cyfryzacji w Sejmie o tegorocznych zadaniach resortu

W tym roku ma zostać ukończona budowa infrastruktury dla szerokopasmowego internetu w województwach lubuskim, ...

Zmiana w kierownictwie WWPE

Jarosław Pasek został powołany na stanowisko dyrektora Władzy Wdrażającej Programy Europejskie. Zastąpił on na ...