Pandemia Covid-19 jeszcze bardziej przyspieszyła rozwój technologiczny oraz spowodowała przeniesienie dużej części usług do internetu. Przedsiębiorcy coraz bardziej świadomi są, że taki postęp to nie tylko ułatwienia, ale także wiele wyzwań i zagrożeń, od których warto się ubezpieczyć.

Jednocześnie coraz więcej firm ubezpieczeniowych ma ofertę dla takich podmiotów. W ostatnim czasie Generali wprowadziło produkt -  CyberRED, czyli ubezpieczenie ryzyk związanych z naruszeniem cyberbezpieczeństwa. W ramach produktu CyberRED przedsiębiorca otrzymuje szeroki wachlarz ochrony.

- Jeżeli w wyniku cyberataku, firma będzie zmuszona do czasowego zaprzestania prowadzenia działalności, Generali Polska pokryje zarówno straty wynikające z utraty zysku w czasie przestoju, jak i związane z nim zwiększone koszty operacyjne. Właściciel firmy może liczyć także na zwrot różnego rodzaju kosztów własnych, poniesionych w związku z incydentem, jak m.in. kary administracyjne (np. wynikające z przepisów RODO), koszty pomocy prawnej czy wynagrodzenie agencji PR. Dodatkowo, w przypadku roszczeń wypłacimy również odszkodowanie za wyrządzone przez klienta szkody - – wyjaśnia Marcin Amrosz, Senior Underwriter w Generali Polska

Ubezpieczenie CyberRED daje możliwość swobodnego budowania zakresu ubezpieczenia. Klient może wybrać spośród aż 10 sekcji, które składają się na kompleksową ochronę cyber.

- Mamy nowoczesne podejście do oceny ryzyka, które prowadzimy w oparciu o nowatorskie narzędzia. Brokerzy natomiast doceniają jasne i przejrzyste warunki ubezpieczenia, bez przesadnej liczby definicji czy niejasnych zapisów o czym świadczy chociażby wyraźne potwierdzenie ochrony dla aktów cyberterroryzmu – dodaje Marcin Amrosz

W ramach umowy zawartej z jednym z liderów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, Generali Polska zapewnia dostęp do Security Operations Center (SOC), gdzie specjaliści na infolinii dostępnej 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu zajmują się przyjmowaniem zgłoszeń i analizą incydentów. Dzięki temu, klient o każdej porze może zweryfikować czy jego firma padła ofiarą cyberataku, a także uzyskać rekomendacje dotyczące dalszych działań. Z kolei ekspercki zespół Cyber Security Incident Response (CSIR) pomaga usunąć skutki incydentu, zajmuje się koordynacją działań, reaguje na incydenty zarówno zdalnie jak i na miejscu ich wystąpienia, pomaga we wdrożeniu środków zaradczych, a  w razie konieczności zajmuje się również analizą śledczą artefaktów cyfrowych oraz przygotowaniem materiałów dowodowych na potrzeby procesu sądowego.

Co dalej?

W najbliższym czasie Generali planuje zaproponować klientom odświeżony model oceny ryzyka dla produktu cyber, w którym całkowicie zrezygnuje z dominujących obecnie na rynku kwestionariuszy w formie papierowej lub plików PDF, na rzecz ankiety uzupełnianej w całości online. Jak to będzie działać? Osoba odpowiedzialna za kwestie IT, reprezentująca klienta otrzyma od Generali wiadomość email z linkiem do formularza oraz równolegle sms z hasłem do niego. Po zalogowaniu będzie miała możliwość udzielenia odpowiedzi na kilkanaście prostych pytań.

Kolejną nowością, która już teraz wzbudza zainteresowanie, jest sekcja, w której potencjalny ubezpieczony będzie wprowadzał na platformie adres strony www przedsiębiorstwa oraz powiązanych z jego siecią adresów IP. Na tej podstawie, za zgodą klienta, przeprowadzony zostanie automatyczny, nieinwazyjny test podatności systemu na cyberataki oraz będzie dokonana weryfikacja jego historii w zakresie incydentów. Uzyskana w ten sposób wiedza pozwoli na ograniczenie do niezbędnego minimum pytań w ankiecie. Dzięki temu proces zostanie uproszczony dla klienta, a jednocześnie underwriter uzyska rzetelną wiedzę, niezbędną dla do przeprowadzenia oceny ryzyka oraz odpowiedniego skalkulowania składki.

Generali planuje również wprowadzić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej, dedykowanej dla branży IT. Oprócz firm, planuje w przyszłości ubezpieczać również pojedynczych kontraktorów, którzy coraz częściej zobligowani są do przedkładania polis OC, w przypadku podpisywania umów na świadczenie swoich usług na rzecz zamawiających.

Materiał Promocyjny