Sukcesu biznesowego nie mierzy się już tylko budowaniem największych firm czy spektakularnymi wynikami finansowymi. W obliczu współczesnych wyzwań – od zmian klimatycznych po kryzysy zdrowotne i równość społeczną – ludzie chcą interakcji z firmami, których działania mają sens głębszy niż tylko generowanie zysku. Dlatego nowe pokolenie innowatorów i wspierających ich inwestorów będzie miało kluczową rolę do wykonania.

Według raportu Deloitte, trzy czwarte osób z pokoleń Y oraz Z deklaruje, że kryzys pandemiczny uwrażliwił ich na potrzeby innych. Większość twierdzi, że poprzez swoje działania chcą mieć teraz pozytywny wpływ na otoczenie. To swoiste przewartościowanie ma jednak wpływ nie tylko na konsumentów, ale także coraz silniej definiuje działania inwestorów, którzy dla swoich celów szukają firm pozytywnego wpływu.

Zwolennicy tzw. impact investment od dawna twierdzą, że inwestycje mogą przynosić korzyści społeczne bez konieczności poświęcania zysków. Już w 2015 r. eksperci Morgan Stanley wskazywali, że tego typu inwestycje niosą za sobą wyższą rentowność i niższą zmienność inwestycyjną. Raport Global Impact Investing Network podaje, że nawet mimo pandemicznej niepewności, 72 proc. globalnych inwestorów planuje utrzymać lub zwiększyć wielkość kapitału przeznaczonego na inwestycje pozytywnego wpływu.

Wsparcie pozytywnego wpływu

Inwestowanie m.in. w startupy impaktowe jest coraz szybciej rosnącym fragmentem rynku na Zachodzie, gdzie funkcjonuje w tym obszarze już ponad 300 funduszy. W Polsce impact investing jest trendem dopiero rozwijającym się, ale mającym wsparcie ze strony biznesu.

Przykładem może być inicjatywa Huawei Startup Challenge, która doczekała się już dwóch edycji. Jest to konkurs dla początkujących przedsiębiorców. To dla nich szansa na dotarcie do potencjalnych międzynarodowych i polskich inwestorów, uzyskanie wartościowego mentoringu oraz zaistnienie z innowacyjną działalnością na jednej z największych startupowych scen w Europie Środkowo-Wschodniej.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest hasło #TechForBetterPlanet. Do konkursu zgłosiło się ponad 226 polskich startupów, tworzących rozwiązania technologiczne, które pomagają walczyć z negatywnymi skutkami wpływu człowieka na środowisko naturalne.

– Ekologia i zrównoważony rozwój są dziś koniecznością. Musimy wszyscy zadbać o to, by przyszłym pokoleniom zostawić zieloną, tętniącą życiem planetę. Cieszy mnie, że nie tylko światowi giganci realizują swoje pomysły z korzyścią dla otaczającego nas świata, ale także wśród polskich innowatorów znaleźć można firmy, które zdają sobie sprawę z wyzwań współczesności i chcą stawić im czoła – komentuje Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska.

– Polska ma bardzo silny kapitał intelektualny, a rodzime startupy nie pozostają w tyle za zagranicznymi. Ich pomysły mogą zrewolucjonizować światową gospodarkę i sprawić, że Polska będzie bardziej zielona – dodaje Ryszard Hordyński.

Ekologia i równość społeczna

Najlepszym potwierdzeniem powyższej opinii i przykładem tego, że przedsiębiorczym Polkom i Polakom nie brakuje potencjału oraz ambicji, by realizować wszelkiego rodzaju projekty pozytywnego wpływu, był przekrój tematyczny zgłoszeń do tegorocznej edycji Huawei Startup Challenge. Sama tylko finałowa dziesiątka startupów reprezentuje firmy z sektorów OZE i Lesswaste, Przemysł 4.0, Foodtech oraz IT i Smart City. O wadze tego typu inicjatyw świadczy fakt, że angażuje się w nie nie tylko środowisko biznesowe.

Wspólną inicjatywę Huawei Polska oraz Startup Academy wspiera w tym roku kapituła konkursowa, w której znaleźli się uznani eksperci ze świata nauki, biznesu oraz administracji publicznej. Oceniającymi zostali m.in. Przemysław Kurczewski, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, oraz Bartosz Sokoliński, dyrektor zarządzający ds. innowacji i technologii w Agencji Rozwoju Przemysłu.

– Warto zaznaczyć, że w tym roku wspieramy wyłącznie inicjatywy związane z ekologią, ale polska myśl technologiczna i środowisko startupowe są gotowe do wspierania innych obszarów, m.in. osób z niepełnosprawnościami. Udowodniła to I edycja konkursu Huawei Startup Challenge i potwierdziła nam, że startupy we współpracy z dużym biznesem mogą walnie przyczyniać się do podnoszenia jakości życia ludzi w wielu różnych obszarach – podkreśla Ryszard Hordyński.

W I edycji konkursu Huawei Startup Challenge wyróżnione zostały innowacyjne projekty, które ułatwiają osobom z niepełnosprawnościami pokonywanie barier lub pomagają im ponownie odnaleźć się na rynku pracy dzięki technologii. Zgłoszone zostały m.in. aplikacje wspierające osoby niedowidzące i niewidome, asystenci bazujący na AI czy mechaniczne nakładki na wózki dla niepełnosprawnych, dzięki którym można pokonywać bariery architektoniczne, takie jak schody.

Wsparcie tego typu projektów jest dziś niezwykle ważne, ponieważ – jak pokazują statystyki – aktywna zawodowo jest zaledwie co trzecia osoba z niepełnosprawnością w wieku produkcyjnym. Ponadto osoby te nadal borykają się z wieloma ograniczeniami w przestrzeni publicznej i z niezrozumieniem społecznym.

Wspólna odpowiedzialność

Konkurs Huawei Startup Challenge wpisuje się w prowadzone od dawna działania Huawei na rzecz zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania wszelkiego rodzaju wykluczeniom. Działając w Polsce od ponad 17 lat firma organizuje liczne inicjatywy wspierające proces edukacji, m.in. przez programy ICT Academy czy Seeds for the Future, w ramach których daje polskim studentom dostęp do globalnej wiedzy z zakresu 5G, AI, big data czy cloud computingu.

Huawei jest również partnerem Politechniki Warszawskiej i Poznańskiej, Akademii Górniczo- Hutniczej, Uniwersytetu Łódzkiego czy Akademii Leon Koźmińskiego. Wspólnie rozwija laboratoria badawcze, a także oferuje certyfikowane kursy dla naukowców i studentów. Huawei jest również silnie zaangażowany w działania na rzecz wspierania różnorodności w biznesie, działań włączających, które wyrównują szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz inspirowanie do zmian innych.

Materiał Promocyjny