Materiał powstał we współpracy z EIP

Technologią, która nie tylko pozwala firmom znaleźć oszczędności, ale również stanowi podstawę ich dalszego rozwoju jest chmura. Według badania Computerworld "Chmura i nowe technologie" 67 proc. menedżerów IT uważa, że cloud będzie głównym motorem zmian. Ponadto 43 proc. z nich ocenia, że wyniesienie do chmury aplikacji biznesowych już poprawi efektywność kosztową firmy. W jaki więc sposób chmura oferowana przez polskie centra danych pozwala przedsiębiorcom optymalizować koszty?

Skalowalność i elastyczny model opłat

Dwa argumenty, które praktycznie zawsze pojawiają się w dyskusjach dotyczących chmury to skalowalność oraz elastyczność. Nic w tym dziwnego – mają one fundamentalne znaczenie dla optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwach.

W chmurze firmy mają możliwość płacić tylko za wykorzystane zasoby, a nie te zarezerwowane "na zaś", które przez dłuższy czas pozostają niewykorzystane. Dodatkowo cloud umożliwia łatwą i szybką zmianę ilości dostępnych zasobów - zarówno ich zwiększenie, np. w przypadku wzmożonego ruchu, jak i ich zmniejszenie, gdy zapotrzebowanie spada.

– Rozbudowa środowiska chmurowego oraz związany z nim wzrost kosztów nie jest skokowy, jak w przypadku własnej fizycznej infrastruktury, a jest rozłożony w czasie i ściśle łączy się z rozwojem firmy. Jest to prosty wybór między wydatkami kapitałowymi a operacyjnymi – mówi Mariusz Petrykowski, Head of Presales & Billing w MAIN.

Zero nakładów inwestycyjnych

Cloud pozwala przedsiębiorcom całkowicie zaoszczędzić na tworzeniu lokalnej serwerowni, co jest bardzo kosztownym przedsięwzięciem.

– Firmowe centrum danych to nie tylko inwestycja w sprzęt, ale również powierzchnię, odpowiednie warunki klimatyczne, ochronę przeciwpożarową, połączenia do sieci Internet, zasilanie i wiele innych. Ponadto, aby mieć pewność, że dane i systemy umieszczone we własnym centrum danych są stale dostępne, wymagana jest redundancja, czyli nadmiarowość wszystkich elementów – wyjaśnia Paweł Król, Cloud Systems Delivery Coordinator w MAIN.

Dobrze zabezpieczona serwerownia musi posiadać m.in. dodatkowe przyłącza do sieci Internet, generator prądu czy zapasowe serwery. Dla przykładu, gdy nastąpi awaria jednego serwera, drugi z nich może nie "udźwignąć" całości zapotrzebowania – w takiej konfiguracji dla zachowania ciągłości działania zalecane jest posiadanie trzech serwerów. Własne centrum danych to nie tylko znaczna inwestycja na wstępie, ale także regularne wydatki operacyjne – utrzymanie całego środowiska i zarządzanie nim.

Obniżenie kosztów operacyjnych

Profesjonalna administracja oraz zarządzanie infrastrukturą lokalną wymaga grona specjalistów, których nie jest łatwo znaleźć w związku z ciągłymi brakami na rynku IT. W chmurze inżynierowie Data Center, zależnie od potrzeb firmy, mogą odpowiadać za utrzymanie sprzętu, na którym znajdują się zasoby (model IaaS – Infrastruktura jako usługa), ale też zarządzać ich wirtualizacją i systemami operacyjnymi (PaaS – Platforma jako usługa) lub nawet całością aplikacji klienta (SaaS – Oprogramowanie jako usługa).

Oznacza to, że cała infrastruktura, na której opiera się działalność przedsiębiorstwa jest utrzymywana przez zespół doświadczonych inżynierów, a firma nie musi nagle poszukiwać dodatkowych specjalistów do swojego działu IT. Co więcej, pozwala to lokalnemu zespołowi IT poświęcać więcej czasu na zadania bezpośrednio związane z celami biznesowymi, a nie czasochłonną administracją.

Ciągłość biznesowa i bezpieczeństwo

W przypadku awarii przedsiębiorstwa korzystające jedynie z zasobów on-premise muszą działać na własną rękę. Obejmuje to wykrycie awarii, a także działania zaradcze. W przypadku chmury dostawca prowadzi stały monitoring i jest odpowiedzialny za interwencję oraz naprawę w czasie określonym w ramach umowy SLA.

Wysoki poziom bezpieczeństwa oraz ciągłości biznesowej wpływają znacznie na oszczędności, ponieważ drastycznie zmniejszają ryzyko wystąpienia przestojów oraz związanych z nimi kosztów. Zaliczamy do nich m.in. przywrócenie danych i działania systemów, straty finansowe oraz wizerunkowe spowodowane niezadowoleniem klientów, a także koszty związane z regulacjami prawnymi (np. RODO).

Aby zabezpieczyć się przed szeroko zakrojonymi cyberatakami firmy muszą inwestować w wysokiej klasy zabezpieczenia, które często przekraczają możliwości ich napiętych budżetów IT. Chmura oparta o doskonale zabezpieczone i certyfikowane centra danych wychodzi naprzeciw potrzebom polskich przedsiębiorstw - również w tak wrażliwych branżach jak finanse czy medycyna.

Kosztowne przestoje to przeszłość

Nieoczekiwane przestoje to kwestia "kiedy", a nie "czy". Według najnowszych danych z raportu "Data Protection Trends 2022" firmy Veeam, w ciągu ostatnich 12 miesięcy doświadczyło ich aż 98% organizacji w rejonie EMEA. Każda taka przerwa w działaniu wiąże się ze stratami, dlatego centra danych oferują rozwiązania Disaster Recovery - także oparte na chmurze.

Umożliwiają one szybkie wznowienie działalności nawet w sytuacjach kryzysowych, takich jak awaria, cyberatak, błąd ludzki, pożar i wiele innych. Bez korzystania z rozwiązań Disaster Recovery – replikacji lub kopii zapasowych – przestoje mogą prowadzić do ogromnych strat, a nawet bankructwa.

Nie tylko chmura – kolokacja i serwery dedykowane

Mimo niezaprzeczalnych zalet, chmura nie jest jedynym sposobem na optymalizację kosztów. Centra danych ułatwiają polskim firmom oszczędzanie także dzięki takim rozwiązaniom, jak kolokacja (umieszczenie własnego sprzętu w Data Center) czy dzierżawa serwerów dedykowanych.

W ramach tych usług sprzęt wraz z zainstalowanymi na nim systemami i aplikacjami pozostaje pod pełną kontrolą klienta, a usługodawca odpowiada za fizyczną powierzchnię, zasilanie, łącza sieciowe, chłodzenie oraz ochronę. Dzięki temu przedsiębiorstwo nie ponosi znacznych kosztów budowy i utrzymania własnej serwerowni.

Oszczędności kryją się również w poziomie bezpieczeństwa zapewnianego przez samą infrastrukturę centrum danych oraz stały nadzór i wsparcie doświadczonych inżynierów.

Polskie firmy stać na oszczędzanie

Centra danych oferują polskim przedsiębiorstwom wiele rozwiązań – chmurę obliczeniową, kolokację, serwery dedykowane oraz Disaster Recovery. Każde z nich, jeśli zostanie wdrożone zgodnie z potrzebami biznesowymi firmy, pozwala na optymalizację kosztów nawet w obliczu wszechobecnych skoków cen. W tym celu opłaca się nawiązać stałą współpracę z profesjonalnym centrum danych - dzięki temu przedsiębiorcy mają pewność, że wybiorą rozwiązania najlepiej dostosowane do swoich potrzeb oraz nie poniosą niepotrzebnych kosztów, np. przy migracji do chmury lub wyborze zabezpieczeń.

------
MAIN to polska firma specjalizująca się w budowie środowisk chmurowych. Swoje usługi opiera na sieci własnych ośrodków Data Center w Warszawie. Firma oferuje rozwiązania Private i Hybrid Cloud, uzupełnione konteneryzacją i Disaster Recovery, oraz świadczy wszystkie poziomy administracji środowiskami fizycznymi i wirtualnymi. Wspiera organizacje w pokonywaniu barier, na które natrafiają w związku z przetwarzaniem danych, takie jak niska wydajność czy wysokie koszty infrastruktury. MAIN jest częścią Grupy EIP.

Materiał powstał we współpracy z EIP