Materiał powstał we współpracy z InPost

Ambitne cele wyznaczone sobie przez InPost wymagały opracowania konsekwentnej ścieżki ich osiągnięcia. To właśnie dlatego powstał Program InPost Green City, który jest częścią strategii ESG całej Grupy Integer. Program został opracowany z myślą o wspieraniu samorządów miast, wsi oraz województw w prowadzeniu nowoczesnych, ekologicznych inwestycji i realizacji zielonej transformacji.

– Program InPost Green City obejmuje już 44 polskie miasta. Prowadzimy rozmowy z kilkudziesięcioma kolejnymi – mówi Marta Zalewska, dyrektor ds. relacji partnerskich i Programu InPost Green City.

– Dołączenie do Miast Partnerskich to wejście do elitarnego grona samorządów, które dbają o ekologię i chcą wprowadzić nowoczesne rozwiązania z zakresu smart city. To program szyty na miarę. Zawsze wsłuchujemy się w potrzeby miasta i w to co jest najważniejsze dla jego mieszkańców – podkreśla Marta Zalewska.

Paczkomat® InPost najbardziej przyjazny dla środowiska

Warto przy okazji przypomnieć kilka faktów. Otóż dostawa do urządzenia Paczkomat® InPost jest metodą najbardziej przyjazną dla środowiska, gdyż znacznie zmniejsza emisje CO2 w logistyce ostatniej mili. Kurier w ciągu jednego dnia jest w stanie dostarczyć do urządzeń Paczkomat® InPost ok. 1000 paczek, podczas gdy dostawa „door to door" pozwala na dostarczenie zaledwie 75 przesyłek. Dostarczenie przez kuriera do urządzenia Paczkomat® InPost jednocześnie ok. 150 paczek oznacza, że redukuje się emisję CO2 aż o 52 kg względem klasycznej formy dostawy przesyłek.

Dostarczając wiele paczek do jednego urządzenia Paczkomat® InPost firma optymalizuje drogę kuriera, co oznacza ograniczenie ilości emitowanych spalin, redukcję hałasu związanego z transportem, a także przyczynia się do rozładowywania korków w miastach. Wydajność kuriera zwiększa się dziesięciokrotnie, gdy ten dowozi paczki do urządzenia Paczkomat® InPost zamiast do domu.

Zamówienie przesyłki do urządzenia Paczkomat® InPost w porównaniu do dostarczenia jej bezpośrednio do domu klienta generuje nawet o 75 proc. mniej CO2. Z kolei jedno urządzenie dziennie „oczyszcza" tyle powietrza, ile w ciągu całego roku dziewięć drzew pochłania CO2. Jeśli ten wynik pomnożymy przez 16 tys. urządzeń Paczkomat® InPost, to okaże się, że dziennie wykonują one tyle pracy, ile 144 tys. drzew rocznie!

Rozwiązania na miarę zrównoważonych miast

Ale to nie wszystko. InPost tworzy również sieć czujników powietrza zainstalowanych na urządzeniach Paczkomat® InPost, prezentując rzetelne dane, które można wykorzystywać na przykład do celów edukacyjnych lub informacyjnych. W tym celu firma zapewnia m.in. wysoką zgodność wyników pomiędzy swoimi czujnikami.

Spółka systematycznie rozbudowuje flotę elektryczną, planuje także rozbudowę sieci ładowarek EV i UTO w sąsiedztwie urządzeń Paczkomat® InPost. Zamierza również rozszerzyć flotę o rowery cargo, które pomogą redukować ilość emitowanego śladu węglowego w miastach. Elektryczne rowery cargo nie tylko nie emitują żadnych gazów cieplarnianych, ale zajmują też znacznie mniej miejsca na ulicach czy parkingach. Pierwszy rower cargo rozpoczął już pracę w Poznaniu.

Jednak InPost chce zaoferować miastom nie tylko rozszerzenie sieci urządzeń Paczkomat® InPost, stworzenie sieci ładowarek EV czy rozwój floty elektrycznej. Oferta obejmuje również przyszłą współpracę przy innych, mniejszych projektach z zakresu ESG – a więc społecznej odpowiedzialności biznesu – które mają na celu wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców oraz rozwój inteligentnych, zrównoważonych miast.

Materiał powstał we współpracy z InPost