Idea ESG opłaca się przedsiębiorstwom

W skali UE jesteśmy niechlubnym liderem, jeśli chodzi o emisję CO2 przeliczoną na milion dolarów wygenerowanego PKB – pisze Dariusz Sokulski, dyrektor działu efektywności energetycznej oraz pełnomocnik ds. zrównoważonego rozwoju Siemens Polska.

Publikacja: 26.06.2023 03:00

Idea ESG opłaca się przedsiębiorstwom

Foto: Adobestock

Materiał powstał we współpracy z Siemens Polska

Kiedy dwie dekady temu w dokumencie Banku Światowego pt. „Who Cares Wins!” została zdefiniowana idea ESG (z ang. Environmental, Social and Governance), mało kto przypuszczał, że stanie się ona podstawową odpowiedzią na wyzwania stojące przed współczesnym światem.

Po co nam ESG

Zrozumienie podstaw ESG to spojrzenie na gospodarkę światową jako sieć naczyń połączonych o ograniczonych zasobach. Negatywne wydarzenie w jednym miejscu globu nierzadko powoduje załamanie całych łańcuchów dostaw. Wytyczne ESG mogą pomóc uporządkować kroki, które powinny zostać podjęte w przypadku wystąpienia zakłócenia (a optymalnie – żeby mu zapobiec) i wytyczyć ścieżkę działań.

Zacznij zmianę od siebie

W Siemensie postanowiliśmy najpierw skupić się na optymalizacji własnej działalności, uwzględniając aspekt środowiskowy, czyli pierwszy człon ESG. Do 2025 r. planujemy ograniczyć emisję dwutlenku węgla o 55 proc., a do 2030 r. – być praktycznie zeroemisyjni. Podobnie w przypadku łańcuchów dostaw, gdzie do 2030 r. chcemy zredukować emisję CO2 o 20 proc., a do 2050 r. do zera. Nasze rozwiązania mają również wpływ na redukcję emisji CO2 klientów – tylko w 2022 r. ograniczenie to wyniosło ok. 150 mln ton.

Poza aspektami ekologicznymi i wizerunkowymi za działaniem w zgodzie z ESG przemawia pragmatyzm, czyli właściwe zaadresowanie ryzyk i szans, które mają kluczowy wpływ na pozycję rynkową i atrakcyjność polskich firm.

Unijna strategia Fit for 55 zakłada redukcję emisji o 55 proc. do końca dekady. Tymczasem w skali Unii Europejskiej jesteśmy niestety niechlubnym liderem, jeśli chodzi o emisję CO2 przeliczoną na milion dolarów wygenerowanego PKB.

ESG to konkretne oszczędności

Siemens zrealizował w Polsce ponad 50 kompleksowych projektów zwiększających efektywność energetyczną organizacji i firm. Wdrożone technologie Siemensa oraz jego partnerów przyniosły poprawę jakości ich działalności, ale i wymierne korzyści finansowe oraz środowiskowe. Jednym z przykładów jest fabryka dywanów Brintons Agnella: zastosowanie naszych rozwiązań, m.in. inteligentnych systemów zarządzania energią, doprowadziło do zmniejszenia zużycia energii w procesach produkcyjnych o ponad 20 proc. i redukcji śladu węglowego firmy o ponad 30 proc. Przekłada się to na oszczędności w wysokości ponad 2 mln zł rocznie w sześciu latach trwania kontraktu. Agnella otrzymała też białe certyfikaty o wartości 900 tys. zł.

Jest jeszcze jeden argument, który przemawia za wdrożeniem strategii ESG: dyrektywa CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive) nakładająca na firmy obowiązek sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Unijne kraje będą miały 18 miesięcy na jej implementację. Niespełnienie wymogów będzie się wiązało z nałożeniem kar administracyjnych.

Coraz więcej funduszy, inwestorów giełdowych oraz banków już dziś oczekuje od przedsiębiorstw sprawozdawczości ESG. Jej brak prowadzi do utrudnień w pozyskiwaniu środków, a co za tym idzie – ograniczenia możliwości rozwoju i konkurencyjności firm. Warto potraktować wymogi ESG jako sytuację win-win, z której korzystają wszyscy interesariusze.

Materiał powstał we współpracy z Siemens Polska

Materiał powstał we współpracy z Siemens Polska

Kiedy dwie dekady temu w dokumencie Banku Światowego pt. „Who Cares Wins!” została zdefiniowana idea ESG (z ang. Environmental, Social and Governance), mało kto przypuszczał, że stanie się ona podstawową odpowiedzią na wyzwania stojące przed współczesnym światem.

Pozostało 91% artykułu
Biznes Ludzie Startupy
Technologia rozpoznawania pysków. Nowatorskie narzędzie odnajdzie psa czy kota
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Biznes Ludzie Startupy
Rekordy dezinformacji w sieci. Te firmy tworzą bat na manipulacje
Biznes Ludzie Startupy
Inżynierowie znad Wisły zawalczą z chorobą płuc. Wygrali prestiżowy konkurs
Biznes Ludzie Startupy
Terapia w goglach VR. Polski start-up walczy ze stresem, lękiem i bezsennością
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Biznes Ludzie Startupy
Krakusi połączą online banki z windykatorami
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej