Era logistyki 4.0

Tak jak przemysł, wraz z postępem cyfryzacji, przechodzi transformację w Przemysł 4.0, ściśle połączona z nim logistyka zmierza w kierunku Logistyki 4.0. Jest to naturalna ewolucja, która pozwala firmom coraz skuteczniej wcielać w życie zasadę “7W” (ang. “7R”) - właściwy produkt, we właściwej ilości, we właściwym stanie, na właściwym miejscu, we właściwym czasie, dla właściwego klienta i o właściwej cenie.

W tym celu Logistyka 4.0 wykorzystuje nowe technologie, które usprawniają wymianę informacji pomiędzy wszystkimi elementami łańcucha dostaw – ludźmi, urządzeniami, produktami, procesami. Pośród nich największe znaczenie mają chmura obliczeniowa, Internet rzeczy (IoT) i systemy RFID (identyfikacja radiowa). Kolejną technologią, którą będą wprowadzać firmy transportowe i logistyczne, jest blockchain, wykorzystujący zasadę działania rejestru rozproszonego.

Nowe wyzwania w logistyce

Branża logistyczna wytwarza coraz więcej danych, więc kluczowa staje się możliwość ich korelacji i odpowiedniej interpretacji na przestrzeni całego łańcucha dostaw. Wymaga to skoordynowania maszyn, systemów składowania czy systemów informatycznych wykorzystywanych do zarządzania procesami logistycznymi. Gromadzenie danych i ich przetwarzanie (np. analiza predyktywna, analiza w czasie rzeczywistym czy analiza zdarzeń) mają bezpośredni wpływ na szybkość oraz jakość podejmowanych decyzji. Stanowią więc podstawę elastycznego działania i zdolności do wprowadzania zmian zgodnie z oczekiwaniami klientów.

Adaptacja do wymagań klientów zaowocowała powstaniem strategii omnichannel (wszechkanałowości), która dąży do dostarczenia pozytywnych wrażeń zakupowych niezależnie od kanału sprzedażowego (strona internetowa, aplikacja mobilna, sklep tradycyjny). Przykładem udogodnień oferowanych przez omnichannel jest możliwość odebrania zakupów online w sklepie tradycyjnym lub paczkomacie. Dla skutecznego działania strategia ta wymaga przeprowadzenia cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa oraz ścisłej integracji wszystkich elementów łańcucha dostaw.

Stała komunikacja, analiza danych w czasie rzeczywistym i elastyczne zarządzanie procesami logistycznymi opierają się na stałej dostępności infrastruktury IT. Odpowiednie przygotowanie jej wymaga wiedzy specjalistycznej, inwestycji finansowej oraz czasu na wdrożenie.

Rozwój Logistyki 4.0, niepewna sytuacja na rynku oraz zmiany w przyzwyczajeniach konsumentów stawiają przed przedsiębiorstwami nowe wyzwania. W wielu z nich wsparcie zapewnia chmura.

Analiza danych i sprawny przepływ komunikacji

Jedną z największych przewag logistyki w chmurze jest dostęp w czasie rzeczywistym do informacji dotyczących m.in.: pakowania, inwentaryzacji, transportu, magazynowania, bezpieczeństwa czy księgowości. Niemalże nieograniczone zasoby pamięci i mocy obliczeniowej w chmurze umożliwiają przechowywanie oraz błyskawiczną analizę ogromnych ilości danych.

Stały wgląd w aktualne informacje z dowolnego miejsca oraz urządzenia wspiera procesy operacyjne i decyzyjne. Płynna komunikacja, m.in. dzięki współdzieleniu plików, to szybszy przepływ danych oraz wysoka skuteczność w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów. Dotyczy to nie tylko komunikacji wewnętrznej pomiędzy działami, ale też z partnerami czy zewnętrznymi dostawcami usług.

Logistyka w chmurze ułatwia wprowadzanie automatyzacji procesów oraz analizę danych, co pozwala szybko rozpoznawać trendy, zachowania konsumentów, a także działania konkurencji. Dokładniejsze dane dotyczące oczekiwań i nawyków klientów umożliwiają skuteczne wyjście naprzeciw ich potrzebom.

Stabilność, wydajność i bezpieczeństwo

Aby korzystać z dobrodziejstw cyfryzacji firmy logistyczne muszą zagwarantować sobie stabilną i wydajną infrastrukturę IT. Bez niej nawet najlepiej opracowane procesy czy najnowocześniejsze oprogramowanie nie dostarczą wymiernych korzyści.

Rozwiązanie stanowi chmura dla logistyki, która ogranicza przestoje oraz ryzyko utraty danych w wyniku awarii, błędów ludzkich czy ataków z wykorzystaniem szkodliwego oprogramowania – również szyfrującego (ransomware).

Profesjonalne centra danych oferujące branży logistycznej chmurę spełniają szereg regulacji i norm – przykładają szczególną wagę do bezpieczeństwa oraz wysokiego poziomu wydajności poprzez systemy monitoringu, ochronę przeciwpożarową, utrzymanie optymalnych warunków i korzystanie ze sprzętu klasy Enterprise o niskiej awaryjności.

Nie bez znaczenia są też faktyczna lokalizacja i rodzaj chmury. Chmura prywatna znajdująca się w centrum danych na terenie Polski umożliwia firmom logistycznym przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.

Optymalizacja kosztów inwestycyjnych

Wybór chmury od zewnętrznego dostawcy oznacza też znaczne oszczędności – firmy logistyczne nie muszą inwestować w zakup infrastruktury oraz licencji oprogramowania. Mogą natomiast z powodzeniem wykorzystać cloud do zwiększania mocy obliczeniowych i pamięci, bez potrzeby zakupu dodatkowego sprzętu na wypadek skoków zapotrzebowania na zasoby lub nieplanowanych (i planowanych) zmian w organizacji.

Chmura zwalnia firmy z konieczności rozwoju i utrzymywania własnych środowisk IT, a więc regularnych inwestycji w wyposażenie, szkolenia i zatrudnianie specjalistów cloud computing, których brakuje na rynku.

Rozwój logistyki 4.0 z chmurą obliczeniową

Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, liczy się w logistyce dostęp do danych w czasie rzeczywistym i szybkie ich przetwarzanie – każda sekunda przestoju to znaczące straty. Ponadto, decyzje podejmowane na podstawie aktualnych, dokładnych danych pozwalają skuteczniej zarządzać procesami związanymi z magazynowaniem i transportem towarów.

Migracja do chmury, szczególnie systemów wspomagających procesy logistyczne, umożliwia szybki przepływ informacji oraz automatyzację w obrębie łańcucha dostaw. Natomiast wybór chmury od profesjonalnego dostawcy pozwala optymalizować koszty oraz zapewnia wysoki poziom ciągłości działania.

------

MAIN to polska firma specjalizująca się w budowie środowisk chmurowych. Swoje usługi opiera na sieci własnych ośrodków Data Center w Warszawie. Firma oferuje rozwiązania Private i Hybrid Cloud, uzupełnione konteneryzacją i Disaster Recovery, oraz świadczy wszystkie poziomy administracji środowiskami fizycznymi i wirtualnymi. Wspiera organizacje w pokonywaniu barier, na które natrafiają w związku z przetwarzaniem danych, takie jak niska wydajność czy wysokie koszty infrastruktury. MAIN jest częścią Grupy EIP.

Materiał Promocyjny