Inwestycja w zarządzanie naprawdę się opłaca

Zarządzanie ryzykiem w organizacji może być wyzwaniem – zwłaszcza gdy brakuje skutecznego planowania ciągłości działania. Zarządzanie zgodnością bywa fragmentaryczne – gdy np. o zgodność dba się ręcznie w kilku arkuszach kalkulacyjnych lub za pomocą systemów z przestarzałymi procedurami. Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym i operacyjnym również okazuje się trudne – a poprzeczka rośnie wraz z wymaganiami dotyczącymi zgodności operacyjnej i presją regulacyjną. Ograniczenia te mogą być źródłem poważnych problemów.

Publikacja: 15.11.2022 14:00

Inwestycja w zarządzanie naprawdę się opłaca

Foto: servicenow

Materiał partera: ServiceNow

Forrester Consulting na zlecenie ServiceNow przeanalizował sytuację przedsiębiorstw, które zmagały się z wyzwaniami zarządzania – zdiagnozowały u siebie problem i sięgnęły po rozwiązanie w postaci wdrożenia ServiceNow GRC, Vendor Risk Management (VRM) lub Business Continuity Management (BCM) oferowanych przez ServiceNow przy jednoczesnym usprawnieniu programów do zarządzania ładem korporacyjnym, zgodnością i ryzykiem. Przed implementacją rozwiązań ServiceNow w badanych organizacjach:

> zgodność z przepisami występowała sporadycznie ze względu na brak scentralizowanego źródła informacji,

> ład korporacyjny, ryzyko i zgodność w dużym stopniu opierały się na pracy ręcznej,

> raportowanie było prawie niemożliwe przy setkach arkuszy kalkulacyjnych,

> trudno było regularnie ustalać priorytety w zakresie ryzyka oraz sporządzać sprawozdania,

> procesy zgodności i ryzyka były wykorzystywane raczej do utrzymania działalności w ruchu, nie do jej rozwoju,

> planowanie ciągłości działania było nieefektywne.

Badania Total Economic Impact™ i analiza potencjalnego zwrotu z inwestycji rozwiązań firmy ServiceNow ukazują z kolei, jaką korzyść osiągnęły konkretne firmy dzięki wdrożeniu – są też drogowskazem dla innych organizacji z podobnymi wyzwaniami.

Jak ServiceNow pomógł klientom

Badane firmy potwierdziły, że rozwiązania ServiceNow przyniosły im szereg korzyści, w tym:

> pozwoliły zautomatyzować zadania i przepływy pracy,

> zwiększyły efektywność zarządzania zgodnością i ryzykiem oraz pomogły skalować działania w zakresie GRC,

> skonsolidowały dane oraz połączyły i zmapowały informacje w celu lepszej analizy wpływu i ciągłości działania,

> zwiększyły efektywność i poprawiły optymalizację zasobów dzięki redukcji zbędnych zadań i lepszemu zarządzaniu ryzykiem,

> przyspieszyły proces decyzyjny dzięki lepszej integracji pomiędzy ryzykiem a zgodnością,

> pozwoliły skutecznie zarządzać ryzykiem stron trzecich i zakłóceniami, dzięki szybszej ocenie dostawców,

> umożliwiły opracowanie bardziej efektywnego programu zarządzania ciągłością działania poprzez identyfikację i priorytetyzację procesów biznesowych,

> poprzez dokładniejsze i bardziej terminowe raportowanie zapewniły kadrze kierowniczej lepszy ogląd.

Korzyści, widzianych w planie ogólnym, jest więc wiele. Spójrzmy na nie biznesowo – przez pryzmat finansów.

Konkretny zwrot z inwestycji

Badane firmy, które wdrożyły rozwiązania ServiceNow, w ciągu trzech lat odnotowały wzrost wydajności testowania zgodności dzięki automatyzacji średnio o 3,2 mln dol. Aby uprościć strukturę zarządzania, organizacje przeszły na zintegrowaną platformę GRC (Governance, Risk, Compliance), która pomaga w automatyzacji przepływów pracy. Działania związane ze zgodnością zostały przeniesione na scentralizowaną platformę, co pozwoliło na automatyzację i dostosowanie wspólnych kontroli do wielu ram zgodności, nakazów i zobowiązań. W rezultacie organizacje wyeliminowały zbędne, podwójne testowanie i uprościły procesy w zakresie zgodności. Specjaliści zostali uwolnieni od wielu zadań administracyjnych, testowania i raportowania, które zostały w dużej mierze zautomatyzowane. W ten sposób organizacje zmniejszyły obciążenie pracą operatorów i pracowników ds. zgodności średnio nawet o 75 proc.

Co więcej, firmy potwierdziły, że poprawa skuteczności zarządzania ryzykiem przyniosła korzyści średnio o 2,7 mln dol. Dzięki ServiceNow dane związane z GRC, dane dotyczące zgodności z przepisami oraz dane z baz danych zarządzania konfiguracją (CMDB) zostały zagregowane w jednym repozytorium, co zapewniło natychmiastowy wgląd w stan ryzyka i obszary niezgodności. Nowym standardem stała się automatyzacja zadań i eliminacja ręcznego raportowania.

Z kolei oszczędności na audycie dzięki lepszej widoczności przyniosły korzyści średnio w wysokości 739 125 dol. Zwiększona dokładność, zgodność, kontrole wewnętrzne i ścieżki kontroli pochodzenia (chain of custody) ułatwiły audytorom zadanie weryfikacji wyników. W przeciwieństwie do setek arkuszy kalkulacyjnych lub procesów ręcznych, ServiceNow GRC może przeprowadzić natychmiastową walidację, oszczędzając cztery godziny na każdym przypadku audytu.

Natomiast zmniejszenie kosztów oceny ryzyka dostawcy przyniosło korzyści w wysokości średnio 2,5 mln dol. Analiza ryzyka i taktyka jego łagodzenia ma strategiczne znaczenie dla sukcesu biznesowego. Tym większe, gdy organizacje są zobowiązane do współpracy z wieloma dostawcami. Niejednolite procesy oceny są często kosztowne i prowadzą do niepewnych rezultatów. Tradycyjne, powtarzalne zadania według wielu ankietowanych realizowano ręcznie. ServiceNow automatyzuje zaś proces oceny, co redukuje czas poświęcony każdemu dostawcy nawet o 18 godzin rocznie.

Wzrost produktywności dzięki podglądowi w czasie rzeczywistym, automatyzacji przepływu pracy i połączonym systemom usprawniającym współpracę średnio przyniósł zaś korzyści w wysokości 1,1 mln dol. Jak to możliwe? Organizacja złożona uzyskuje oszczędności nakładów pracy i czasu dzięki ujednoliconym pulpitom, automatyzacji przepływu pracy i łatwemu raportowaniu. Pomaga to zespołom ds. zgodności i IT reagować szybciej i skuteczniej oraz wykorzystywać zaoszczędzony czas na usprawnienia i innowacje. Dla porównania: organizacja złożona musiałaby obsadzić nawet dwa dodatkowe etaty, aby móc tworzyć raporty w czasie rzeczywistym w dawnym otoczeniu, w którym procesy wykonywano ręcznie, oraz aby dorównać możliwościom raportowania i wizualizacji oferowanym przez ServiceNow.

Bilans kosztów i korzyści

Ponadto wdrożenie rozwiązań ServiceNow w badanych firmach wpłynęło na przyspieszenie oraz ułatwienie fuzji i przejęć, zapewnienie zasadniczej odporności operacyjnej oraz pozwoliło ograniczyć koszty wynikające z zaprzestania stosowania starszych narzędzi.

Wywiady z klientami i analiza finansowa wykazały, że organizacja, dzięki wdrożeniu rozwiązań ServiceNow, średnio uzyskuje korzyści w wysokości 12 220 508 dol. w ciągu trzech lat. Jaki jest zaś koszt inwestycji? To 3 647 812 dol. Potencjalny zwrot z inwestycji wynosi więc 235 proc. Dane mówią same za siebie.

- Maciej Ostrowski, dyrektor ds. sprzedaży, odpowiedzialny za rozwój i działalności firmy ServiceNow w Polsce.

Materiał partera: ServiceNow

Materiał partera: ServiceNow

Forrester Consulting na zlecenie ServiceNow przeanalizował sytuację przedsiębiorstw, które zmagały się z wyzwaniami zarządzania – zdiagnozowały u siebie problem i sięgnęły po rozwiązanie w postaci wdrożenia ServiceNow GRC, Vendor Risk Management (VRM) lub Business Continuity Management (BCM) oferowanych przez ServiceNow przy jednoczesnym usprawnieniu programów do zarządzania ładem korporacyjnym, zgodnością i ryzykiem. Przed implementacją rozwiązań ServiceNow w badanych organizacjach:

Pozostało 93% artykułu
Cyfrowa
Kierunek: inteligentne technologie budynkowe
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Materiał Promocyjny
Wielka wyspa dla ptaków
Cyfrowa
7 rzeczy o marketingu, których dowiesz się podczas INFOSHARE 2023
Cyfrowa
Konkursowa ofensywa NCBR – „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki”
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Materiał partnera
Do trzech razy sztuka? Rzecz o szczepionkach
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej