Materiał powstał we współpracy z Cisco

Kryzys spowodowany pandemią Covid-19 uświadomił, jak ważną rolę w naszym życiu pełni technologia. Sieć i rozwiązania do współpracy stały się podstawowymi narzędziami umożliwiającymi pracę, naukę czy utrzymanie kontaktu z bliskimi i znajomymi. Świadczy o tym m.in. fakt, że w marcu z aplikacji Cisco Webex skorzystało globalnie aż 324 miliony użytkowników, czyli ponad dwa razy więcej niż w styczniu. Jednego dnia odbywało się nawet do 4,2 miliona spotkań, czyli ponaddwukrotnie więcej niż podczas szczytowych momentów przed pandemią. W Polsce wzrost wykorzystania Webexa jest kilkukrotnie większy.

Jednak transfer do wirtualnych pokojów spotkań nie dla wszystkich przebiega tak samo. Wiele organizacji musiało przejść przyspieszony proces cyfrowej transformacji, co wyjdzie im na dobre i również po zakończeniu kryzysu przyczyni się do usprawnienia procesów biznesowych.

W Cisco już od kilkunastu lat korzystamy z narzędzi do pracy zdalnej, mając ten przywilej, że jesteśmy ich dostawcą i tzw. early-adopterem. Model pracy w Cisco przed wybuchem pandemii był mieszany i obejmował pracę w biurze i z domu, gdzie część osób pracowała wyłącznie zdalnie. Dlatego przejście na przymusowy home office nie było dla nas bardzo trudne, co pozwoliło nam od razu zająć się pomocą naszym klientom, bez konieczności wewnętrznej reorganizacji procesów.

To, że w Cisco praca zdalna jest tak samo efektywna jak praca w biurze, wynika z kilku powodów, które można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach.

1. Technologicznej

> Nasza infrastruktura od początku jest projektowana w ten sposób, aby umożliwiać pracę zdalną, a firma wyposaża wszystkich pracowników w laptopy oraz oferuje możliwość adaptacji domowego biura do wymogów ergonomii.

> Dostęp do wszystkich zasobów i systemów firmowych jest możliwy z każdego miejsca i z każdego urządzenia podłączonego do sieci, w tym z urządzeń mobilnych, niezależnie od wykorzystywanych przez nie systemów operacyjnych.

> Jednocześnie dostęp ten jest bezpieczny – z siecią firmową łączymy się przez tunel VPN, a systemy i zasoby firmowe dostępne są po uprzedniej autentykacji urządzenia i użytkownika.

2. Kulturowej

> Kultura pracy w Cisco od zawsze była zadaniowa, a nasi pracownicy są rozliczani z realizacji stawianych im celów. To czy robią to pracując z biura czy z domu jest ich indywidualną sprawą – rolą firmy jest umożliwienie im pracy z miejsca, z którego pracują najefektywniej.

> Zespoły od lat regularnie spotykają się wykorzystując platformę Cisco Webex. Teraz wszyscy robią to z domu, natomiast z punktu widzenia efektywności takiego spotkania, jest ona wciąż bardzo wysoka.

> Wszystko to sprawia, że wszystkie nasze projekty są zarządzane dokładnie w ten sam sposób po wybuchu pandemii, jak przed nią.

Teraz, gdy wiele innych firm i instytucji zostało zmuszonych do umożliwienia swoim pracownikom pracy zdalnej, po początkowym szoku i okresie przyzwyczajania się do nowych technologii, zaczyna okazywać się, że brak obecności w biurze nie musi oznaczać spadku efektywności. Firmy widzą, że pracując zdalnie, wielu ich pracowników jest lepiej zorganizowanych i szybciej wykonuje swoje zadania, a kontakty twarzą w twarz można z powodzeniem zastąpić spotkaniami w przestrzeni wirtualnej. Oznacza to, że po zakończeniu pandemii część osób może już nie wrócić do pracy w biurze, a przynajmniej nie w pełnym wymiarze i dotychczas znanej formie. Myślę, że będzie to jedna z trwalszych zmian wywołanych obecną sytuacją.

Przemysław Kania, dyrektor generalny Cisco w Polsce

Materiał ukazał się w dodatku Poradnik Pracy Zdalnej