Rozwój konteneryzacji łączy się bezpośrednio z rosnącym zapotrzebowaniem organizacji na modernizację infrastruktury i procesów, zwiększanie elastyczności działania oraz skracanie czasu wprowadzania produktów na rynek. “Lekkość” oraz przenośność kontenerów czyni je idealnym rozwiązaniem dla takich nowoczesnych środowisk. Są one też skuteczną metodą zmniejszenia długu technologicznego w firmach.

Konteneryzacja a wirtualizacja

Dziś podstawowym sposobem przetwarzania danych jest chmura, oparta na wirtualizacji, czyli tworzeniu wielu maszyn wirtualnych (VM) na pojedynczym sprzęcie fizycznym. Kontenery często porównuje się do VM, ale różnią się one zarówno architekturą, jak i korzyściami, jakie ze sobą niosą.

Maszynę wirtualną można porównać do domu – posiada on własny fundament, mury i instalacje. Właściciel może wybudować obok kolejny dom, z oddzielnym fundamentem oraz instalacjami. Podobnie jest z maszyną wirtualną - jeżeli firma chce skalować znajdującą się na niej aplikację, musi postawić kolejną VM ze swoim własnym “fundamentem i instalacjami”. Jej wielkość i konieczność uruchamiania wewnątrz niej niezależnego systemu operacyjnego powodują, że startuje one relatywnie długo (kilka-kilkanaście minut).

Natomiast kontener jest jak mieszkanie w bloku, które współdzieli fundament, mury oraz instalacje z innymi mieszkaniami. Co więcej, mieszkania są zwykle mniejsze niż domy. Wielkość kontenera oraz fakt, że współdzieli on system operacyjny (fundament, mury i instalacje) z innymi kontenerami, powoduje, że startuje on znacznie szybciej niż VM (kilka–kilkanaście sekund). Chociaż kontenery współdzielą OS, to są odizolowane od siebie. Każdy z nich - tak jak mieszkanie - ma swoje “drzwi”, przez które można wejść tylko do danego kontenera.

Kontener, czyli wykonywalna jednostka oprogramowania, zawiera kod aplikacji wraz ze wszystkimi zależnościami potrzebnymi do uruchomienia go w dowolnym środowisku - tradycyjnym lub chmurowym.

W tym celu wykorzystują rodzaj wirtualizacji systemu operacyjnego maszyny, na której są osadzone. W takiej konfiguracji OS odpowiada za rozdzielanie procesów, a także kontrolę ilości wykorzystywanych CPU i pamięci, do których dostęp mają dane procesy. 

Paweł Król, Cloud Systems Delivery Coordinator w MAIN

Jak kontenery podnoszą konkurencyjność firm?

Specyfika konteneryzacji doskonale wpisuje się w innowacyjne wzorce tworzenia oprogramowania, oferując firmom znaczące wsparcie w rozwoju. Ponieważ kontenery nie posiadają własnego systemu operacyjnego umożliwiają szczególnie wydajne wykorzystanie procesora i pamięci maszyny fizycznej, na której się znajdują.

Wprowadzanie nowych funkcjonalności w systemach opartych o kontenery wymaga wyłączenia jedynie ich aktualizowanej części, a nie całości. Dodatkowo, małe zużycie zasobów ułatwia regularne przeprowadzanie testów. Jest to kluczowe dla aplikacji o wysokiej dostępności oraz pozwala organizacjom szybciej odpowiadać na zmiany zachodzące na rynku.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Potwierdzają to opinie developerów i specjalistów IT zawarte w badaniu IBM - według nich do najważniejszych korzyści biznesowych płynących z używania kontenerów należą m.in. wyższa jakość aplikacji i możliwość szybszej odpowiedzi na zmiany rynkowe (78%), krótszy czas wprowadzenia produktów na rynek (76%), krótszy okres niedostępności aplikacji (73%), a także wyższy poziom innowacyjności (70%).

Mikroserwisy - odpowiedź na problem długu technologicznego

Konteneryzacja najczęściej stosowana jest w parze z architekturą mikroserwisów. Takie połączenie stanowi typowy fundament dla wielu zespołów, które korzystają z metodologii DevOps na potrzeby dostarczania i uruchamiania oprogramowania.

Mikroserwisy to podejście do tworzenia aplikacji podzielonych na wiele modułów. Każdy moduł jest odpowiedzialny za jedną funkcjonalność i komunikuje się z innymi, tworząc spójną całość - aplikację lub system. Podział na takie “małe projekty” ułatwia zarządzanie i rozwój - funkcjonalność osadzoną w kontenerze można wymienić, ulepszyć lub naprawić bez zaburzania pracy całości aplikacji.

Powyższe cechy czynią mikroserwisy w połączeniu z kontenerami nie tylko ważnym narzędziem tworzenia nowego oprogramowania, ale także zmniejszania długu technologicznego.

Firmy zaciągają dług technologiczny, gdy w celu zaspokojenia potrzeb biznesowych sięgają po rozwiązania technologiczne nieopłacalne w dłuższej perspektywie czasu – szybsze, tańsze czy gorszej jakości. Dalszy rozwój, na przykład nowe inwestycje czy ulepszenie procesów, są możliwe dopiero po naprawie i aktualizacji “zadłużonych” systemów.

Tomek Podgórski, Marketing Director w MAIN

“Spłacenie” długu technologicznego może odbyć się poprzez całkowitą wymianę nieoptymalnego systemu na nowy lub jego stopniowe przebudowanie i unowocześnienie (tzw. refaktoryzacja kodu). Architektura mikroserwisów sprawdza się w obu przypadkach. Nie tylko umożliwia ona tworzenie elastycznych, odpornych systemów, ale też ułatwia całkowite lub częściowe przejście do środowisk chmurowych.

Jakie inne zastosowania znajduje konteneryzacja?

Modernizacja i migracja aplikacji – Konteneryzacja umożliwia migrację do chmury nawet starszych aplikacji, tym samym zwiększając możliwości ich skalowalności, przyspieszając cyfrową transformację przedsiębiorstw.

Budowa środowisk hybrid i multi cloud – Kontenery działają spójnie w dowolnym miejscu, dlatego stanowią doskonałą architekturę do chmury hybrydowej, np. gdy organizacje działają w wielu chmurach publicznych i własnym centrum danych.

Internet rzeczy – Ponieważ kontenery dostarczają oprogramowanie w postaci łatwych do wdrożenia, przenośnych pakietów, są idealnym sposobem na instalację i aktualizację aplikacji działających na urządzeniach IoT.

Continuous Integration and Delivery (CI/CD) – Kontenery umożliwiają częstsze dostarczanie przetestowanych zmian w kodzie, ułatwiając implementację metodologii CI/CD - jednego z najlepszych i najefektywniejszych sposobów pracy nad projektami informatycznymi.

Kontenery w chmurze

Wydajne, szybkie i przenośne kontenery to doskonała szansa na rozwój firmowych środowisk IT. Zapewniają niedostępne dotychczas możliwości i stanowią nieodłączny element nowoczesnego developmentu wykorzystującego metodykę DevOps oraz mikroserwisy.

Kontenery doskonale sprawdzają się w środowiskach chmurowych, szczególnie hybrydowych i multi cloud, dlatego znajdują się w ofercie wielu dostawców chmury. Wejście w technologię kontenerów wraz z profesjonalnym vendorem pozwala firmom szybciej i skuteczniej wykorzystywać je w swojej działalności.

------

MAIN to polska firma specjalizująca się w budowie środowisk chmurowych. Swoje usługi opiera na sieci własnych ośrodków Data Center w Warszawie. Firma oferuje rozwiązania Private i Hybrid Cloud, uzupełnione konteneryzacją i Disaster Recovery, oraz świadczy wszystkie poziomy administracji środowiskami fizycznymi i wirtualnymi. Wspiera organizacje w pokonywaniu barier, na które natrafiają w związku z przetwarzaniem danych, takie jak niska wydajność czy wysokie koszty infrastruktury. MAIN jest częścią Grupy EIP.

Materiał Promocyjny