Materiał powstał we współpracy z InPost

Usługi Green City – Paczkomat® InPost w zgodzie z ekologią i estetyką InPost sukcesywnie „zazielenia" swoją flotę, stawia także na płynne wkomponowywanie swoich urządzeń w tkankę miejską. Materiał powstał we współpracy z InPost

Cele Unii Europejskiej związane dążeniem do osiągnięcia przez Wspólnotę neutralności klimatycznej oraz działania związane z ochroną klimatu oznaczają nowe wyzwania dla całych gospodarek, ale także dla przedsiębiorstw. Wśród sektorów, które powinny ograniczyć emisje jest m.in. transport.

UE zwraca także uwagę, że następujące zmiany będą miały także bezpośrednie przełożenie na poprawę jakości powietrza w miastach, a tym samym podniesienie jakości życia mieszkańców.

Firmy świadome swojej odpowiedzialności społecznej włączają w te działania i wprowadzają zmiany w swojej działalności biznesowej. Do takich firm należy InPost.

Zielone miasta InPost

Znana z urządzeń Paczkomat® firma opracowała i wdrożyła Program InPost Green City. Jego głównym celem jest ograniczenie emisji CO2 i ruchu samochodów w centrach miast, a tym samym zagwarantowanie mieszkańcom przebywania i poruszania się w czystej i nowoczesnej przestrzeni miejskiej. Dlaczego Paczkomat® zapewnia ograniczenie emisji CO2? Jeden samochód kurierski dostarczający przesyłki pod drzwi, w ciągu dnia pracy dostarcza ich ok 70, natomiast taki sam samochód kurierski InPost, dostarczający około 1000 przesyłek bezpośrednio do maszyn firmy. Co pozwala nawet na kilkunastokrotne zmniejszenie liczby koniecznych samochodów kurierskich.

Ponadto w ramach programu InPost Green City, firma m.in. sukcesywnie wymienia kurierską flotę spalinową na samochody elektryczne. Według planu do końca 2024 r. połowa floty InPostu będzie elektryczna. Już dziś firma korzysta z ponad 300 aut elektrycznych. W pierwszej kolejności ekologiczne pojazdu pojawiają się w miastach, które przystąpiły bądź przystąpią do Programu InPost Green City.

Firma, która wprowadziła na rynek koncept urządzeń Paczkomat®, stale go także rozwija. Z czasem stały się one stały się bardzo ważnym elementem infrastruktury logistycznej miast, dlatego firma przykłada wielką wagę do integracji maszyn z ich najbliższym otoczeniem, aby były nie tylko ekologiczne, ale także estetyczne.

InPost pozostaje także w dialogu z samorządami. Wspólnie z nimi wypracowywana jest polityka wpisywania urządzeń Paczkomat® InPost w miejski krajobraz, tak by skutecznie łączyć estetykę z funkcjonalnością. Firma podkreśla także, że na życzenie samorządu może opracować specjalną okleinę dla swoich maszyn, która będzie pozostawać w harmonii z miejskim klimatem i architekturą w strefach konserwatorskich.

– Chcemy, by urządzenia Paczkomat® InPost idealnie wpisywały się w tkankę miejską. Działamy zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków oraz sugestiami mieszkańców, których głosu słuchamy poprzez Miasta Partnerskie Programu InPost Green City – mówi Marta Zalewska, dyrektor ds. relacji partnerskich i Programu InPost Green City.

– Jesteśmy elastyczni i odpowiadamy na indywidualne potrzeby samorządów. Na przykład w Lublinie byliśmy partnerem strategicznym Festiwalu Przyrody, gdzie przygotowaliśmy ekostrefę dla dzieci i dorosłych, w której to postawiliśmy na edukację ekologiczną, gry i zabawy pokoleniowe. Obsadzamy urządzenia Paczkomat® InPost roślinnością po to, aby dawały schronienie miejskim owadom, czy zmniejszały zanieczyszczenia powietrza – wymienia Marta Zalewska.

Szeroki wachlarz rozwiązań proekologicznych

Wachlarz działań związanych z naszymi maszynami jest przy tym bardzo szeroki. Firma rozbudowuje sieć ekologicznych urządzeń Paczkomat® InPost, poszerzając tym samym dostęp do tej najbardziej ekologicznej formy dostawy. Działania te prowadzi w porozumieniu z każdym miastem, w poszanowaniu i zachowaniu ładu przestrzennego i tkanki miejskiej. InPost realizuje tym samym koncepcję miast 15-minutowych, komplementarnych, w której najważniejszą kwestią jest ekologia i fakt, że w promieniu tych 15 minut każdy mieszkaniec miasta ma dostęp do podstawowych usług – w tym ekologicznego odbioru swojej przesyłki poprzez urządzenie Paczkomat – na piechotę, przy okazji choćby robienia zakupów.

Na tym jednak nie koniec. Urządzenia Paczkomat® InPost stają się coraz bardziej przyjazne środowisku i pomagają w monitorowaniu stanu powietrza w miastach. Na każdym nowo postawionym urządzeniu montowane są bowiem czujniki powietrza, które uzupełniają miejski system pomiaru jakości powietrza poprzez udostępnienie danych miastu partnerskiemu.

Urządzenia Paczkomat® InPost są także obsadzone roślinnością: panelami z bluszczu czy rozchodnikiem na dachu, który jest powierzchnią czynną biologicznie w 50 proc., usytuowane na kostce antysmogowej pochłaniającej tlenki azotu.

InPost pracuje również nad rozwiązaniem, którego celem jest to, aby maszyny firmy były w części autonomiczne i wykorzystywały energię odnawialną pochodzącą ze słońca.

Materiał powstał we współpracy z InPost