Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – szansa czy wyzwanie?

EDM to wszelkie dokumenty wytworzone w postaci elektronicznej, których pochodzenie i integralność zostały potwierdzone np. z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub osobistego. Celem EDM jest poprawa jakości i dostępności informacji medycznych, a tym samym wsparcie personelu medycznego w codziennej pracy. Standaryzacja dokumentacji medycznej i integracja danych z różnych placówek, ma zapewnić medykom pełną wiedzę dotyczącą zleconych badań, ich wyników oraz leków stosowanych przez pacjenta.

Zakres podmiotów, które są zobowiązane do sporządzania EDM jest bardzo szeroki – obejmuje zarówno publiczne, jak i prywatne ośrodki zdrowia. Dotyczy nie tylko lekarzy, ale również pielęgniarki, fizjoterapeutów i farmaceutów. Te różnorodne ośrodki – od największych szpitali, poprzez praktyki stomatologiczne, aż do niewielkich gabinetów fizjoterapeutycznych – muszą podjąć znaczny wysiłek, aby zapewnić sobie możliwość bezpiecznego przechowywania elektronicznej dokumentacji.

Jak skutecznie chronić Elektroniczną Dokumentację Medyczną?

W ramach obowiązujących regulacji prawnych EDM wymaga m.in. regularnego szacowania i zarządzania ryzykiem, stosowania środków bezpieczeństwa adekwatnych do aktualnych zagrożeń, dbałości o stan urządzeń i aktualizację oprogramowania oraz zapewnienia ciągłości dostępu do EDM.

Zagwarantowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa elektronicznej dokumentacji stanowi poważne wyzwanie, dlatego wiele placówek medycznych korzysta z usług zewnętrznych partnerów, którzy posiadają należyte kompetencje w tym obszarze.

Centra danych dedykują branży medycznej wiele kluczowych rozwiązań, w tym kopie zapasowe (backup) oraz chmurę. O ile backup jest dobrze znanym narzędziem, choć wciąż nie zawsze stosowanym i dobrze rozumianym, o tyle chmura budzi czasami obawy – zupełnie niepotrzebnie.

Kopie zapasowe - bezpieczeństwo danych przede wszystkim

Dlaczego ochrona Elektronicznej Dokumentacji Medycznej jest tak kluczowa? Ponieważ nagła utrata dostępu do niej stanowi zagrożenie życia i zdrowia. Awaria serwera w szpitalu może doprowadzić do postawienia błędnej diagnozy, a lokalna przychodnia bez kart pacjentów nie będzie w stanie udzielić pełnej pomocy.

W dobie powszechnej cyfryzacji powrót “do papieru” nie stanowi jednak rozwiązania. Są nim natomiast kopie zapasowe, pozwalające ośrodkom zdrowia zabezpieczyć dokumentację zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami.

– Dedykowany backup dla medycyny zapewnia w pełni zautomatyzowane przesyłanie kopii zapasowych do repozytorium w certyfikowanych ośrodkach Data Center. Gdy podstawowa lokalizacja zawiedzie – przez problemy z zasilaniem, cyberatak lub inne zdarzenie losowe – ośrodek zdrowia może natychmiastowo uzyskać dostęp do swoich kopii zapasowych.

W skrajnych przypadkach możliwe jest też uruchomienie systemów placówki w oparciu o własną infrastrukturę centrum danych do czasu przywrócenia działania podstawowej lokalizacji – opisuje Michał Kaczorowski, Solutions Architect w MAIN.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Ponadto, backup w zewnętrznym Data Center umożliwia placówkom medycznym spełnienie tzw. zasady 3-2-1. Według niej należy posiadać trzy kopie danych, używać dwóch różnych technologii do ich przechowywania (backup w chmurze, zewnętrzny dysk twardy, taśma, etc.), a jedna z kopii powinna znaleźć się poza główną serwerownią. Dzięki takiemu zabezpieczeniu awarie, cyberataki czy błędy ludzkie nie spowodują trwałej utraty danych medycznych.

Czy sektor medyczny może też korzystać z chmury?

Podczas gdy kopie zapasowe stanowią zabezpieczenie EDM, chmura obliczeniowa pomaga zapewnić jej stałą dostępność. Wiele placówek zadaje sobie jednak pytanie, czy przechowywanie danych medycznych w chmurze jest zgodne z prawem. Odpowiedź brzmi: absolutnie tak, jeśli tylko centrum danych dostawcy znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Na szczęście w Polsce istnieje wiele certyfikowanych dostawców chmury, którzy są przygotowani do przechowywania dokumentacji medycznej oraz spełniają zasady RODO dotyczące prywatności danych osobowych.

Co więcej, chmura niesie ze sobą również szereg dodatkowych korzyści, m.in. umożliwia placówkom ochrony zdrowia spełnić wymóg gromadzenia dokumentacji medycznej także poza swoim głównym ośrodkiem działania.

– Dostawcy usług cloudowych dbają o wysoki poziom ochrony przed cyberatakami, które grożą wyciekiem wrażliwych danych, a elastyczność chmury oznacza, że zapisane w niej dane będą dostępne wszędzie – lekarze z łatwością skorzystają z nich podczas wizyt domowych oraz teleporad.

Ponadto, charakterystyczna dla chmury skalowalność umożliwia szybkie i łatwe zwiększenie potrzebnych zasobów pamięci. Jest to szczególnie istotna kwestia np. dla pracowni radiologicznych, które przechowują coraz więcej plików o dużych rozmiarach i muszą przetrzymywać je w archiwum przez wiele lat – wyjaśnia Damian Ćwik, Business Development Manager w MAIN.

Bezpieczeństwo, stała dostępność... i optymalizacja kosztów

Lokalne przechowywanie wrażliwych danych, do których zalicza się EDM, wymaga obecnie wydzielenia miejsca na serwerownię. Wiąże się to nie tylko z zakupem urządzeń (serwery, sprzęt sieciowy), ale też instalacją klimatyzacji czy alarmu przeciwpożarowego. Własna infrastruktura to również stałe koszty energii elektrycznej, zatrudnienia doświadczonego personelu, utrzymania i regularnej aktualizacji środowiska IT oraz zajętej powierzchni.

W przypadku chmury infrastruktura oraz zarządzanie nią pozostają całkowicie w rękach dostawcy – dzięki temu ośrodki medyczne oszczędzają czas, znaczne nakłady finansowe na sprzęt oraz zatrudnienie wykwalifikowanej kadry, a także przestrzeń. W miejscu, które zajmuje serwer mogą stanąć np. nowe urządzenia diagnostyczne rozszerzające zakres oferowanych usług.

Recepta na bezpieczeństwo danych i zgodność z regulacjami

Obowiązek wprowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej to początek transformacji cyfrowej w placówkach ochrony zdrowia. Dla wielu z nich jest to znaczne wyzwanie, ale mogą mu sprostać z pomocą profesjonalnego dostawcy rozwiązań IT.

Chmura uzupełniona kopiami zapasowymi spełnia najbardziej palące potrzeby branży medycznej dotyczące bezpieczeństwa i dostępności danych medycznych, a także optymalizacji kosztów. Dzięki chmurze placówki ochrony zdrowia bez znacznych przeszkód mogą włączyć się w cyfrową transformację, a swoje usługi świadczyć skutecznie niezależnie od sytuacji.

------

MAIN to polska firma specjalizująca się w budowie środowisk chmurowych. Swoje usługi opiera na sieci własnych ośrodków Data Center w Warszawie. Firma oferuje rozwiązania Private i Hybrid Cloud, uzupełnione konteneryzacją i Disaster Recovery, oraz świadczy wszystkie poziomy administracji środowiskami fizycznymi i wirtualnymi. Wspiera organizacje w pokonywaniu barier, na które natrafiają w związku z przetwarzaniem danych, takie jak niska wydajność czy wysokie koszty infrastruktury. MAIN jest częścią Grupy EIP.

Materiał Promocyjny