O wydobyciu kryptowaluty oraz rozwoju elektroenergetyki w Kazachstanie do 2035 roku prezydent Kasym-Żomart Tokajew rozmawiał z Magzumem Mirzagalijewem, ministrem energii. Spotkanie dało podstawy do dalszych rozmów i konkretnych ustaleń wypracowanych w ostatnich dniach przez stronę rządową oraz przedstawicieli cyfrowych górników.

Kazachstan potrzebuje regulacji

Kazachstan zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem wydobycia bitcoinów (18,1 proc. udziału w globalnym rynku). I podobnie jak wiele innych krajów walczy z szarą strefą. Głowę państwa poinformowano o działaniach podejmowanych przez rząd w celu kontroli cyfrowej eksploracji w stosunku do podmiotów, które działają bez rejestracji. W tej chwili działający nielegalnie cyfrowi górnicy zużywają nawet 1200 MW energii elektrycznej rocznie.

Prezydent polecił rządowi przyspieszenie prac nad identyfikacją „szarych górników”, w razie potrzeby z udziałem w innych właściwych organów. Kasym-Żomart Tokajew wydał również instrukcję o pilnym uregulowaniu prawnym górnictwa, podkreślając, że tzw. „biali” górnicy będą kontynuować swoją działalność bez dodatkowych ograniczeń.

Tym bardziej, że branża elektroenergetyczna (odpowiedzialna za wytwarzanie, przesył i rozdziału energii elektrycznej) będzie dynamicznie się rozwijała. Minister Mirzagalijew szacuje, że zużycie energii elektrycznej w Kazachstanie będzie stale rosło. Stąd konieczność zwiększenia wolumenu jej produkcji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, a także elektrowni gazowych i wodnych.

Zdaniem Sapara Akhmetowa, przewodniczącego Kazachstańskiego Stowarzyszenia Technologii Blockchain, obecna sytuacja jeśli chodzi o cyfrowe wydobycie w Kazachstanie jest stabilna. 

W swoim oświadczeniu Prezydent kolejny raz podkreślił znaczenie dobrze skoordynowanej pracy kluczowych graczy rynkowych z rządem. Zgodnie ze zmianami w przepisach, od 1 stycznia spółki górnicze będą płacić dodatkowe podatki. Równocześnie trwają prace nad dalszą regulacją rynku. Utworzono grupę operacyjną przy Ministerstwie Energii z udziałem naszego stowarzyszenia oraz przedstawicieli Krajowej Izby Przedsiębiorców „Atameken”. Rozpatrujemy propozycje identyfikacji nielegalnych podmiotów wydobywczych – mówi Sapar Akhmetow.

Jak zaznacza Akhmetow, pilotażowy projekt giełdy kryptowalut z udziałem Międzynarodowego Centrum Finansowego Astana i Narodowego Banku Kazachstanu wkracza w ostatnią fazę.

Rozmowy na linii rząd – przedstawiciele cyfrowych górników cały czas trwają. W ostatnich dniach w tej sprawie minister Magzum Mirzagalijew spotkał się z szefami Kazachstańskiego Stowarzyszenia Technologii Blockchain oraz Stowarzyszenia Blockchain, Centrum Danych i Przemysłu Technologicznego. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Cyfrowego, Innowacji i Przemysłu Lotniczego oraz państwowej spółki energetycznej KEGOC.

Autopromocja
FORUM ESG

Co warto wiedzieć o ESG? Jej znaczenie dla firm i gospodarki.

CZYTAJ WIĘCEJ

Podczas narady minister Mirzagalijew zapowiedział, że farmy górnicze spełniające wymogi prawa nie będą podlegały ograniczeniom, nie muszą się też obawiać przerw w dostawach prądu. W zamian jednak muszą prowadzić swoją działalność bez narażania bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Zdaniem ministra, przedsiębiorcy parający się górnictwem cyfrowym są takimi samymi podmiotami gospodarczymi, jak przedstawiciele innych branż, a co za tym idzie nie mogą być dyskryminowani.

– Biorąc pod uwagę wysoki potencjał branży blockchain, konieczne jest połączenie wysiłków na rzecz jej dalszego rozwoju. Jestem zwolennikiem dialogu, dlatego wzywam „białych” górników do wspólnego poszukiwania rozwiązań zapewniających niezawodność kazachstańskiego systemu elektroenergetycznego” – podkreśla Magzum Mirzagalijew.

W odpowiedzi przedstawiciele organizacji reprezentujących interesy cyfrowych górników zapowiadają, że są gotowi rozważyć możliwość zakupu nie tylko energii wytwarzanej w kraju, ale też importowanej do Kazachstanu, a także zainwestować w tworzenie nowych mocy energetycznych, w tym rozwój odnawialnych źródeł energii.

Obie strony są zgodne, że zmiany w prawie Kazachstanu powinny uregulować kwestię wymagań i kryteriów stawianych osobom prowadzącym działalność w zakresie cyfrowego wydobycie. Rząd zyska wówczas narzędzia do identyfikacji górników działającym w szarej strefie. Bez rejestracji nie będą oni mogli kontynuować swojej działalności.

Przeprowadziliśmy konstruktywny dialog z Ministerstwem Energii i otrzymaliśmy wszystkie odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Oczywiście jako obywatelom Kazachstanu leży nam na sercu również stabilność krajowego systemu elektroenergetycznego. Zgłosiliśmy w tej kwestii kilka propozycji, nad którymi wspólnie z agencjami rządowymi będziemy pracować – zapowiada Islambek Salzhanow, z Kazachstańskiego Stowarzyszenia Technologii Blockchain.

Jak zauważa Alan Dordżyjew, szef Stowarzyszenia Blockchain, Centrum Danych i Przemysłu Technologicznego, tzw. „szarzy górnicy” to ci, którzy ukrywają zużycie energii elektrycznej z cyfrowego wydobycia za innymi działaniami.

Farmy te często znajdują się w tych punktach, w których wzrost zużycia energii elektrycznej jest nieprzewidywalny, na przykład na osiedlach zlokalizowanych w południowej części Kazachstanu. Trzeba walczyć z takimi osobami. Tylko wspólnym wysiłkiem agencji rządowych i stowarzyszeń jesteśmy w stanie osiągnąć rezultaty – przekonuje Dordzhiew.

Branża przyszłości: cyfrowe górnictwo

Rocznie z branży technologii blockchain do budżetu Kazachstanu trafia ponad 127,5 mld tenge (ok. 1,2 mld zł). Szacuje się, że w ciągu pięciu najbliższych lat branża przyciągnie inwestycje o wartości 500 mld tenge (ok. 4,7 mld zł).

Po ostatnim spotkaniu przedstawicieli branży oraz rządu powstał plan działania. Zakłada on:

·       Nie dopuszczenie do wprowadzenia ograniczeń w dostępie do energii elektrycznej dla obywateli, obiektów socjalnych oraz legalnych górników cyfrowych w momencie wystąpienia niedoboru energii elektrycznej i mocy w kazachstańskim systemie elektroenergetycznym.

·       Przyspieszenie przyjęcia aktu prawnego o uruchomieniu zrównoważonego rynku.

·       Pozyskanie inwestycji w rozwój nowych dużych projektów OZE poprzez Centrum Rozliczeniowo-Finansowe z gwarancją zakupu energii elektrycznej od „białych” górników (kontrakty na odbiór).

Strony wyraziły gotowość do kontynuowania wspólnych prac nad stabilizacją rynku energii elektrycznej i stworzeniem niezbędnych warunków dla rozwoju cyfrowego górnictwa jako nowej branży w Kazachstanie.

Materiał Promocyjny