Tag: „Komisja Europejska”

Ośmiu chętnych do budowy sieci za 228 mln zł

Osiem firm i konsorcjów złożyło oferty w ogłoszonym przez Marszałkowski Urząd Województwa Dolnośląskiego przetargu ...

Neelie Kroes na CeBIT: w maju podsumujemy Agendę Cyfrową

W maju Komisja Europejska opublikuje pierwszą edycję rankingu Digital Agenda Scoreboard, szczegółowo podsumowującą wdrażanie ...

Parlament chce 1200 MHz pasma na mobilny broadband

[b]Ministerstwo Infrastruktury[/b] opublikowało dzisiaj projekt raportu [b]Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego[/b] ...

Chińscy vendorzy wspierani przez państwo, ale postępowanie zamknięte

– [b]Komisja Europejska[/b] opracowała poufny raport, który stwierdza, że [b]Huawei[/b] i [b]ZTE[/b] korzystały ze ...

P4 ma nowy pomysł na roaming międzynarodowy

Operator sieci Play szuka w kraju i zagranicą sojuszników, którzy wsparliby projekt nowej regulacji ...

Operatorzy podejrzani o zmowę

[b]Komisja Europejska[/b] poinformował o rozpoczęciu formalnego postępowanie, którego celem jest wyjaśnienie, czy hiszpańska [b]Telefonica[/b] ...

Komisja zachęca do wykorzystania publicznych funduszy na dostęp

[b]Komisja Europejska[/b] [link=http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/54&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en]podała dzisiaj informację[/link] o zaakceptowanych w ubiegłym roku projektach budowy szerokopasmowej infrastruktury ...

Komisja ogłasza konsultacje roamingowe

Do 11 lutego 2011 [b]Komisja Europejska[/b] czeka na opinie w ogłoszonych dzisiaj konsultacjach na ...

Komisja Europejska: rozdać częstotliwości do 2012

[b]Komisja Europejska[/b] skierowała wczoraj do Parlamentu i Rady Europy [link=http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/_document_storage/legislation/rspp/rspp_proposal_en.pdf]projekt regulacji[/link] (decyzji), której celem ...

Komisja Europejska: budujcie sieci NGA i otwierajcie je na konkurencję

Komisja Europejska opublikowała wczoraj zalecenie w sprawie regulowanego dostępu do sieci nowej generacji. Państwa ...