Jak opisałby Pan ZTE? Jaką tożsamość lub „narodowość" ma ZTE – chińską czy globalną?

ZTE Corporation została założona w 1985 roku w Chinach i notowana jest giełdach w Hongkongu i Shenzhen.  Jesteśmy jedyną notowaną na giełdzie firmą produkującą infrastrukturę telekomunikacyjną w Chinach. Obecnie w obrocie publicznym jest 78,29 proc. akcji ZTE. Należą one do inwestorów prywatnych i instytucjonalnych, którzy tworzą grupę ponad 500 000 akcjonariuszy. Pozostałe 21,71 proc. akcji należy do Zhongxingxin Holding, holdingu różnych chińskich przedsiębiorstw. Według raportu International „Transparency In Corporate Reporting: Assessing Emerging Market Multinationals ( 2016)", ZTE jest jedyną chińską firmą plasowaną w tym rankingu i zajmuje pozycję w pierwszej piętnastce.

Jako firma zorientowana na dostarczanie innowacyjnych technologii i zintegrowanych rozwiązań dla operatorów, rządów i przedsiębiorstw oraz konsumentów, pracujemy w ponad 160 krajach na całym świecie. W Europie jesteśmy obecni od 19 lat, nasza firma została zarejestrowana w Polsce w 2005 roku.

Pracując w różnych krajach, w pełni przestrzegamy ich przepisów i porządku prawnego. Wspierając sektor i usługi ICT, stajemy się częścią lokalnego środowiska technologicznego.

A teraz przejdźmy do tematu nowoczesnej technologii – tu pomysły szybko  internalizują się, innowatorzy i producenci koncentrując się na potrzebach klienta, znajdują nowe i globalne zastosowania. Dzięki systemom certyfikacji produktów, nie są już one tajnymi rozwiązaniami.

Jesteśmy więc globalną firmą telekomunikacyjną, opartą na wizji umożliwiającej łączność i zaufanie w każdym miejscu.

Konkurencyjność jest częścią gry biznesowej. Na czym ZTE opiera swoją konkurencyjność?

ZTE wierzy, że  innowacje technologiczne tworzą podstawową wartość firmy. Dlatego inwestujemy ponad 15 proc. rocznych przychodów w badania i rozwój. Szanujemy własność intelektualną i jest ona jedną z podstawowych strategii naszego rozwoju. Dział IP ( Intelectual Property) ZTE zbudował system zarządzania własnością intelektualną i licencjonowania patentów.

Do końca 2020 r. ZTE złożyło prawie 80 000 wniosków patentowych i uzyskało na całym świecie ponad 40 000 patentów. Złożyliśmy ponad 4 400 wniosków patentowych na chipy i autoryzowaliśmy już ponad 1 950 z nich. Wnioski patentowe na chipy składamy w Australii, Brazylii, Kanadzie, Europie, Indonezji, w Indiach, Japonii, Korei Południowej i USA. Od czasu pierwszego zagranicznego zgłoszenia patentowego, co miało miejsce 20 lat temu, ZTE złożyło wnioski patentowe w ponad 55 krajach i regionach.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Według raportu Iplytics, firmy zajmującej się danymi patentowymi,  w lutym 2021 r. ZTE zajęło trzecie miejsce na świecie pod względem liczby zadeklarowanych patentów SEP (standard essential patents) dla 5G, zarejestrowanych w ETSI.

Jakie rozwiązania ostatnio promujemy? Na przykład wdrażamy rozwiązania UniSite+, które wspierają najprostsze wdrożenie i współdziałanie standardów 2G/3G/4G/5G. ZTE opracowało również rozwiązanie PowerPilot, które- dzięki wprowadzeniu technologii Big Data i AI- oszczędza około 15 proc. energii w sieci.

ZTE rozumie, że wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych, takich jak 5G, wymaga nie tylko dużych nakładów inwestycyjnych, ale także zaufania użytkowników. Dlatego zapraszamy strony trzecie, takie jak najlepsze firmy i instytucje zajmujące się cyberbezpieczeństwem, do przeglądu i oceny naszych produktów, usług i procesów. Zaprosiliśmy również zewnętrznych ekspertów i organizacje zajmujące się cyberbezpieczeństwem do przetestowania produktów, otwierając programy bug bounty, czyli nagród za wykryte błędy. Zgodnie z wymogami krajowych organów regulacyjnych i klientów, ZTE zleca przegląd kodu źródłowego w laboratoriach cyberbezpieczeństwa. Ponadto ujawniamy klientom nasz wewnętrzny system zarządzania bezpieczeństwem. Jesteśmy firmą transparentną, o czym świadczy umowa zawarta w 2018 roku z amerykańską agencją rządową Bureau of Industry and Security.

Laboratoria ZTE w Rzymie i Brukseli  od 2019 roku przeprowadzają  wewnętrzne i zewnętrzne niezależne oceny bezpieczeństwa, są platformą współpracy z rynkiem i centrum transparentności.

Innowacyjność, przejrzystość, orientacja na klienta - to filary konkurencyjności ZTE.

Ostatnio pojawia się opinia, że po okresie znacznych zakupów chińskich produktów przez sektor ICT konieczna jest „westernizacja". Jaki wpływ na działalność ZTE mają standardy branżowe?

ZTE jest jedną z niewielu firm technologicznych, które uczestniczyły lub nawet przewodziły w tworzeniu globalnych standardów, mając międzynarodową konkurencję dla swoich produktów i usługi.

Jesteśmy aktywnym członkiem globalnego społeczeństwa ICT. ZTE należy do ITU (Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny), 3GPP (3rd Generation Partnership Project), ETSI (European Telecommunications Standards Institute), IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), NGMN (Next Generation Mobile Networks), CCSA (China Communications Standards Association). Jesteśmy też członkiem ponad 70 międzynarodowych organizacji i sojuszy normalizacyjnych. Zasiadaliśmy również w zarządzie organizacji takich jak GSA (Global mobile Suppliers Association) oraz ETSI . Ponad 60 ekspertów ZTE pełniło funkcję przewodniczących, sprawozdawców lub zajmowało inne ważne stanowiska w międzynarodowych organizacjach normalizacyjnych. Dwóch ekspertów ZTE zostało mianowanych przewodniczącymi w zespołach 3GPP-  najważniejszej na świecie organizacji, zajmującej się standardami w telekomunikacji.

Zbudowaliśmy system pełnego  zarządzania cyklem życia SEP ( standard essential patents) w kluczowych krajach i regionach dla zgłoszeń patentowych- w tym w USA, Europie, Japonii, Korei, Indiach, Kanadzie, Meksyku i innych. Uwzględniamy również tabelę roszczeń SEP w procesie  składania wniosków patentowych. Celem takiej strategii jest generowanie wysokiej jakości „rodzin patentowych” na rosnącym rynku 5G. Chcemy w ten sposób zabezpieczyć i wzmocnić naszą działalność licencyjną w zakresie 5G oraz w całej naszej branży. 

Oczekiwanie „westernizacji" technologii i produktów ICT pojawiło się ostatnio jako wyraz niezadowolenia z konkurencyjności niektórych firm. ZTE jest otwarte na współpracę technologiczną, nie stawia sztucznych barier i jest gotowe do dalszej współpracy z liderami branży. Chcemy wspólnie sprostać równym wyzwaniom i stworzyć najbardziej innowacyjne i oczekiwane produkty na rynku globalnym.

Co ZTE może zaoferować dla cyfryzacji Polski?

My i nasze produkty jesteśmy częścią cyfrowej Polski. Od wielu lat staramy się wspierać naszych polskich klientów i cieszymy się z ich sukcesów.

ZTE współpracowało z wieloma operatorami nie tylko w Chinach, ale na rynku światowym, takimi jak Austria Drei, Spain Orange, Thailand True. Wdrażamy technologię 5G, która przyspiesza transformację cyfrową. Dzielimy się informacjami i najnowocześniejszymi osiągnięciami technologii 5G z partnerami na całym świecie. Na przykład w ZTE pomógł rządowi Malezji w realizacji krajowego planu cyfryzacji Jendela. Technologia 5G jest wykorzystywana w Malezji w produkcji, transporcie, rolnictwie, w portach i energetyce, w tym w sektorze odnawialnych źródeł energii.

Inny przykład naszych możliwości: w maju, ZTE razem z pakistańskim operatorem, wybudowało stację bazową i pokryło sygnałem radiowym obszar kilku kilometrów kwadratowych w okolicy Base Camp K2, drugiego najwyższego szczytu na Ziemi. Stacja zlokalizowana jest na granicy pomiędzy Chinami a Pakistanem. Celem ZTE było zbudowanie stabilnej sieci telekomunikacyjnej dla wspinaczy.  W Polsce nie trzeba tłumaczyć jak trudnym szczytem jest K-2. Jesteśmy gotowi podjąć się różnych wyzwań.

Materiał partnera