Międzynarodowa koalicja naukowców zajmujących się psychologią, zdrowiem i technologią skierowała apel w formie listu otwartego do Marka Zuckerberga. W liście tym naukowcy proszą szefa Mety (dawniej Facebooka) o to, by dopuścił specjalistów i ekspertów do wewnętrznych badań firmy nad wpływem Facebooka i Instagrama na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

„Ostatnio śledziliśmy doniesienia prasowe na temat badań prowadzonych w Państwa firmie nad zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży korzystających z Facebooka, Instagrama i WhatsAppa. Niestety, badania te odbywają się za zamkniętymi drzwiami i bez niezależnego nadzoru. Dlatego mamy tylko fragmentaryczny obraz badań prowadzonych przez Państwa firmy. Nie sądzimy, aby metodologie, które widzieliśmy do tej pory, spełniały wysokie standardy naukowe wymagane do odpowiedzialnego badania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Chociaż nic w przeciekach nie sugeruje, że media społecznościowe powodują samobójstwa, samookaleczenia lub choroby psychiczne, są to poważne tematy badawcze. Ta praca i narzędzia, których używacie, nie powinny być rozwijane bez niezależnego nadzoru. Solidna nauka musi poprzedzać wyciągnięcie stanowczych wniosków lub uruchomienie nowych narzędzi. Wy i wasze organizacje macie etyczny i moralny obowiązek dostosowania swoich wewnętrznych badań nad dziećmi i młodzieżą do ustalonych standardów dotyczących dowodów w nauce o zdrowiu psychicznym” – stwierdzają naukowcy w apelu.

Czytaj więcej

Nowa nazwa Facebooka wzbudziła wielką wesołość w Izraelu. Wpadki koncernów

Naukowcy chwalą przy tym fakt, że Meta w ogóle prowadzi badania nad wpływem, jaki jej usługi wywierają na użytkowników. Sceptycyzm dotyczy metodologii, która nie jest ujawniana oraz tajemnicy jaką otoczone są wyniki, zarówno cząstkowe jak i te bardziej zgeneralizowane. Wzywają więc do tego, by Zuckerberg otworzył możliwość przeglądu dotychczasowych badań, jak i udostępnił przyszłe badania dotyczące wpływu mediów społecznościowych na psychikę młodych ludzi.

„Badania nad zdrowiem psychicznym wymagają najwyższych standardów dowodowych, w tym solidnej metodologii sprawdzonej przed zebraniem danych. Meta musi zaprosić i ujawnić zewnętrzne przeglądy wszystkich istotnych prac, zanim zostaną one podjęte, a następnie zlecić niezależne przeglądy tych projektów wraz z publicznie dostępnymi sprawozdaniami” – twierdzą sygnatariusze apelu.

Zdaniem apelujących do Zuckerberga naukowców Meta ma duże możliwości, by stać się liderem przy współtworzeniu globalnych badań kohortowych i poszerzyć naszą wiedzę na temat tego, jak wzajemnie oddziałują na siebie nasze cyfrowe życia i zdrowie psychiczne. „Aby promować nadzór nad wpływem mediów Mety należałoby rozszerzyć niezależny nadzór nad badaniami, do czego można wykorzystać model Facebook Oversight Board, rozszerzając go o kwestie związane z oceną badań nad zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Wierzymy, że Meta może być lepsza i piszemy, by zaoferować naszą pomoc” – kończą swój apel naukowcy.

List otwarty, który stworzyła grupa stworzona przez profesora Andrew Przybylskiego z Oxford Internet Institute podpisało już ponad 300 naukowców z całego świata.