Z raportu „Clound Security” opublikowanego przez CloudPassage wynika, że 50 proc. przebadanych firm inwestuje więcej niż 15 proc. budżetu IT w chmurę, a już co piąty przedsiębiorca – nawet 25 proc. Ponad połowa respondentów wybiera to rozwiązanie ze względu na jego dostępność. 41 proc. przedsiębiorców uważa, że chmura obniża koszty, natomiast ponad jedna trzecia ankietowanych (36 proc.) docenia skalowalność tego produktu.

Wciąż wiele obaw wywołują kwestie związane z bezpieczeństwem chmury i ochroną poufnych danych.Jak mówi dyrektor zarządzający w Onex Gropup Jakub Hryciuk, część przedsiębiorców obawia się, że przekazując dane firmowe drugiemu podmiotowi, naraża je na ryzyko związane z tym, że usługodawca w jakiś sposób ich użyje: sprzeda je reklamodawcom czy będzie szpiegował swoich klientów.

– Jednak w przypadku największych dostawców, takich jak Microsoft, jest to obawa nieuzasadniona. Dlatego staje powiększa się grono tych, którzy właśnie dlatego przenoszą dane do chmury, bo wiedzą, że są tam bardziej bezpieczne – zaznacza Hryciuk.