Teraz za koordynację działań i realizację polityki rządu w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego kraju ma odpowiadać Marek Zagórski. Minister cyfryzacji powołany został na nowe stanowisko, które sprawować będzie równocześnie z kierowaniem resortem.

Do jego zadań należeć ma przede wszystkim analiza i ocena funkcjonowania krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, a także nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem oraz przedstawianie inicjatyw i rekomendacji. W ramach obowiązków pełnomocnik będzie współpracował z Ministerstwem Obrony Narodowej, NASK i zespołami reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego).