Ochrona cyberprzestrzeni to priorytet

Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC, Kraków, 26–27 września

Publikacja: 20.09.2016 16:18

Dr Joanna Świątkowska

Dr Joanna Świątkowska

Foto: materiały prasowe

Rz: Jak wzmocnić nasze wspólne bezpieczeństwo w cyfrowym świecie?

Joanna Świątkowska: Cyberbezpieczeństwo to wielowymiarowe zagadnienie, bowiem związane jest ze wszystkimi obszarami funkcjonowania państwa, a także podmiotów prywatnych i wreszcie samych obywateli. Wyzwania stoją przed nami na różnych poziomach, co dobrze odzwierciedla podział konferencji Cybersec na cztery ścieżki tematyczne: Państwo, Wojsko, Przyszłość i Biznes. W każdej z nich staramy się wypracować rekomendacje dla kluczowych decydentów. Mamy już za sobą tegoroczną odsłonę CYBERSEC PL, podczas którego jednym z najgłośniej płynących wniosków był fakt, iż jako państwo powinniśmy zakończyć proces organizowania krajowego systemu cyberbez-pieczeństwa. Pewne zadania w tym zakresie zostały już podjęte: czekamy na ogłoszenie przez Ministerstwo Cyfryzacji strategii cyberbez-pieczeństwa Polski oraz na ustawę, która będzie regulować te kwestie. Zarówno wpływ unijnej legislacji, jak i zobowiązania wynikające z członkostwa Polski w różnorodnych organizacjach, m.in. w NATO, sprawiają, że myśląc o naszych priorytetach, uwzględnić należy również ten szerszy, europejski i transatlantycki wymiar cyberbezpieczeństwa. Wypracowanie rekomendacji w tej dziedzinie będzie przedmiotem międzynaro-dowej odsłony CYBERSEC, która już za kilka dni odbędzie się w Krakowie.

A jakie zadanie czeka wojsko?

Przede wszystkim zapewnienie zdolności funkcjonowania naszych sił zbrojnych w cyberprzestrzeni, zarówno obronnych, jak i ofensywnych. Jest to bardzo istotne szczególnie w obliczu potencjalnych zagrożeń hybrydowych. Ten problem dostrzegają także Unia Europejska i NATO. Właśnie na to położono nacisk podczas niedawnego szczytu NATO w Warszawie. Dziś to priorytetowa kwestia w budowaniu strategii ochrony cyberprzestrzeni.

Czym są zagrożenia hybrydowe?

Są one prowadzone przez różnorodne podmioty, nie tylko przez siły zbrojne, ale na przykład przez hakerów wynajętych w celu przeprowadzenia cyberataków, co pozwala ukryć ich zleceniodawców i uniknąć politycznej odpowiedzialności. Nie trzeba wysyłać wojska, by wywołać chaos i spowodować wielkie straty finansowe. Na przykład, wystarczy w tym celu zakłócić prace elektrowni czy innych obiektów strategicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Działania hybrydowe mogą być także wykorzystywane do podsycania różnych napięć społecznych. W mojej ocenie Polsce obecnie nie grozi otwarty konflikt zbrojny, ale nie można wykluczyć możliwych prób destabilizacji państwa czy osłabienia naszej skuteczności. Prowadzenie ukrytej wojny w cyberprzestrzeni w celu realizacji politycznych celów na arenie międzynarodowej to scenariusz, którego nie powinniśmy lekceważyć, a wręcz należy się przed nim szczególnie chronić.

Jakie obszary związane z technologią mogą stanowić lukę w systemie cyberbezpieczeństwa państwa?

Polska w szczególny sposób powinna położyć nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa tzw. systemów sterowania przemysłowego (m.in. SCADA). Chcąc być aktywnym uczestnikiem tzw. czwartej rewolucji przemysłowej, musimy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie procesu wytwarzania dóbr, w którym olbrzymią rolę odgrywają nowe technologie. Konsekwencje potencjal-nego ataku na SCADA mogą być bardzo poważne, bo mogą prowadzić do fizycznych zniszczeń. Podkreśliłabym jeszcze jedno ogromne wyzwanie, jakie przed nami stoi – niedobór specjalistów w zakresie cyberbezpieczeństwa. To globalny problem, który nie omija również Polski. Mamy wszelkie możliwości, by wykształcić cyberspec-jalistów na naszych uczelniach, jednak by tak się stało, nie wystarczą akcje informacyjne ani nawet uruchomienie dedyko-wanych kierunków – tu potrzebne są rozwiązania systemowe.

—rozmawiała Barbara Mejssner

Dr Joanna Świątkowska jest członkiem zespołu ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP

Rz: Jak wzmocnić nasze wspólne bezpieczeństwo w cyfrowym świecie?

Joanna Świątkowska: Cyberbezpieczeństwo to wielowymiarowe zagadnienie, bowiem związane jest ze wszystkimi obszarami funkcjonowania państwa, a także podmiotów prywatnych i wreszcie samych obywateli. Wyzwania stoją przed nami na różnych poziomach, co dobrze odzwierciedla podział konferencji Cybersec na cztery ścieżki tematyczne: Państwo, Wojsko, Przyszłość i Biznes. W każdej z nich staramy się wypracować rekomendacje dla kluczowych decydentów. Mamy już za sobą tegoroczną odsłonę CYBERSEC PL, podczas którego jednym z najgłośniej płynących wniosków był fakt, iż jako państwo powinniśmy zakończyć proces organizowania krajowego systemu cyberbez-pieczeństwa. Pewne zadania w tym zakresie zostały już podjęte: czekamy na ogłoszenie przez Ministerstwo Cyfryzacji strategii cyberbez-pieczeństwa Polski oraz na ustawę, która będzie regulować te kwestie. Zarówno wpływ unijnej legislacji, jak i zobowiązania wynikające z członkostwa Polski w różnorodnych organizacjach, m.in. w NATO, sprawiają, że myśląc o naszych priorytetach, uwzględnić należy również ten szerszy, europejski i transatlantycki wymiar cyberbezpieczeństwa. Wypracowanie rekomendacji w tej dziedzinie będzie przedmiotem międzynaro-dowej odsłony CYBERSEC, która już za kilka dni odbędzie się w Krakowie.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Możemy zaprosić klienta w sam środek akcji
Materiał partnera
PZU szuka innowacji w akceleratorach start-upów
Biznes Ludzie Startupy
O polskiej firmie głośno w USA. Ożywiła gwiazdy Hollywood w kontrowersyjny sposób
Biznes Ludzie Startupy
Będą uczyć, jak nie paść ofiarą botów. Polska firma idzie w świat
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Materiał partnera
4 miliony na urodziny
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą