BrainScan to rozwiązanie oparte na AI, przeznaczone do analizy skanów TK i detekcji zmian w mózgu. Ma poprawiać dokładność i wydajność dostępnej diagnostyki. A biorąc pod uwagę znaczne niedobory w liczbie radiologów, system rodzimej firmy zmniejsza nadmierną alokację i czas leczenia, wspierając mniej doświadczony personel i podnosząc jakość diagnozy. Certyfikat medyczny technologii opracowanej przez start-up obejmuje już kilkanaście patologii (docelowo będzie ich 26).

Jak tłumaczą w gdańskiej spółce, takie podejście do analizy daje radiologowi drugą opinię i jest znacznym udogodnieniem w procesie opisu, co dodatkowo podwyższa jego jakość, odciąża radiologa i zwiększa komfort jego pracy. BrainScan.ai dokonuje automatycznej analizy badań TK mózgu, co umożliwia np. oddziałowi ratunkowemu przygotowanie pacjentów w stanie krytycznym do odpowiedniego leczenia, zanim opis radiologiczny zostanie przygotowany.

Gdański start-up ma już certyfikaty niezbędne w UE, a teraz stara się o patent w USA. Rozwiązanie testowano już m.in. w sieci diagnostycznej PZU Zdrowie.