Współpraca fundamentem Cyfrowego Państwa

123rtf

Potrzebne jest połączenie sił sektora publicznego i prywatnego we wspólnym celu,jakim jest budowa bezpiecznej przestrzeni cyfrowej dla obywateli.

Stoimy obecnie u progu rewolucji napędzanej przez technologie cyfrowe, które kreują niespotykaną dotąd wartość dla gospodarki, przedsiębiorstw i obywateli. Rozwój i uproszczenie e-usług jest stawiane na pierwszym miejscu listy celów Ministerstwa Cyfryzacji, a cyfrowa transformacja stanowi jedno z kół zamachowych strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju ogłoszonej przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Jednocześnie według wskaźnika unijnego DESI (Digital Economy & Society Index, więcej: https://ec.europa.eu/digital-single-market/desi) Polska plasuje się na 22 miejscu na 28 krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o poziom cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa. Pomimo ogromnych nakładów na informatyzację niewiele w tej kwestii się zmieniło. Oznacza to, że problemem nie są pieniądze. Co zrobić, by nie pozostać w ogonie Europy na kolejne dziesięciolecia?

Sposobem na dokonanie cyfrowego skoku jest współpraca realizowana przy współudziale sektora publicznego i prywatnego. Tylko połączenie sił we wspólnym celu, jakim jest budowa bezpiecznej i efektywnej przestrzeni cyfrowej dla obywateli, wspierającej ich potrzeby i rozwój może dać realną korzyść państwu, obywatelom i przedsiębiorstwom. Potwierdzają to przykłady projektów realizowanych już teraz w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej, takich jak Chorwacja, Wielka Brytania czy Estonia.

Cyfrowy skok

Usługowy charakter administracji publicznej jest możliwy tylko dzięki pełnej koncentracji na potrzebach obywatela i jego komforcie. O ile w polskich urzędach powoli, ale jednak wiele się zmienia, to obserwując kolejki w przychodniach wydaje się to wciąż wizją przyszłości. Technologie pozwalają wyeliminować bariery i sprawić, że korzyści dla obywatela są widoczne natychmiast. Przykładem takiego podejścia może być wykorzystanie Skype’a do wideokonsultacji medycznych w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, co pomogło znacząco skrócić kolejki do lekarzy specjalistów. Dzięki stworzeniu pilotażowego projektu wykorzystującego telemedycynę w konsultacjach na odległość pacjenci zabrzańskiej placówki mogą skorzystać z fachowej konsultacji kardiologicznej, będąc na wizycie u lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty. Kardiolog jest w stanie na odległość bez przeszkód porozmawiać z chorym i uczestniczyć w jego badaniu, równocześnie konsultując jego przebieg z lekarzem znajdującym się przy pacjencie. Wykorzystana technologia zapewnia dostęp do kluczowych informacji z punktu widzenia konsultacji medycznych.

Państwo w chmurze

Proces transformacji w administracji publicznej trudno wyobrazić sobie bez faktycznego wykorzystania ogromnego potencjału, jaki niesie chmura obliczeniowa. Z jednej strony zapewnia oszczędność kosztów, z drugiej pozwala przyspieszyć proces wdrażania innowacyjnych usług dla obywateli. Tym bardziej że mamy do czynienia z szybko postępującym przyrostem danych, których przetwarzanie we własnej infrastrukturze informatycznej może być coraz większym obciążeniem. Jednocześnie priorytetem i głównym wyzwaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa danych i prywatności obywateli. Ostatnie dwa raporty NIK dotyczące bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni (czerwiec 2015) oraz zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych w administracji (maj 2016) nie pozostawiły złudzeń – dobrze nie jest. Co więcej, zmiany sytuacji nie da się zadekretować. Nie wystarczą tylko dodatkowe fundusze. Ministerstwo Cyfryzacji uznało cyberbezpieczeństwo za jeden z priorytetów i robi wiele, by poprawić sytuację, jednak cały proces wymaga czasu. Należy jednocześnie podkreślić, że skala zagrożeń dla systemów administracji publicznej z każdym dniem rośnie. Doświadczenia i międzynarodowa praktyka pokazują, że przechowywanie i przetwarzanie danych w chmurze i centrach danych wyspecjalizowanych dostawców zapewnia wysoki poziom ich bezpieczeństwa, niedostępny dla większości firm i instytucji tworzących samodzielne rozwiązania infrastrukturalne. Jednocześnie zachowane są wymagania dotyczące zgodności z wymogami prawa, ochrony danych osobowych czy transparentności. Chmura hybrydowa, gdzie część systemów o najwyższym priorytecie znajduje się w państwowych centrach danych, a większość usług e-administracji jest umiejscowiona w chmurze publicznej jest także rozsądnym kompromisem.

Jednym z liderów w promowaniu wykorzystania technologii cloud w administracji publicznej jest rząd Wielkiej Brytanii. Stworzył on odpowiednie mechanizmy w celu ułatwienia procesu zamówień na zakup usług w chmurze. Microsoft jest zresztą jedynym globalnym dostawcą chmury, który uzyskał rządową akredytację dla swoich narzędzi w modelu cloud w tym projekcie. Dziś rząd Wielkiej Brytanii i Microsoft pracują wspólnie nad rozwojem wizji administracji w chmurze.

Kolejnym przykładem jest współpraca rządu Estonii i Microsoftu, które połączyły siły w celu zapewnienia tzw. cyfrowej ciągłości działania, tworząc kopię zapasową rejestrów w chmurze publicznej Azure. Projekt pokazuje, w jaki sposób chmura publiczna może poprawić odporność e-usług w sytuacji zakłóceń wywołanych czynnikami naturalnymi lub ludzkimi, włączając w to cyberatak. Eksperci rządu estońskiego oraz Microsoft dokonali analizy technicznej i proceduralnej wykorzystania chmury Microsoft Azure w sytuacji różnorodnych zakłóceń. W rezultacie komercyjnie dostarczane zasoby chmury publicznej wspierają działalność rządu estońskiego w zakresie utrzymywania e-usług dla obywateli i biznesu oraz danych niezbędnych do funkcjonowania kraju, nawet w sytuacji zagrożeń i kryzysów czy to na terytorium kraju, czy w cyberprzestrzeni.

W Chorwacji z kolei zastosowano chmurę Azure do analizy refundacji zabiegów leczniczych przez szpitale. Analiza 30 milionów rekordów przyniosła natychmiastowe efekty – dwie ze zidentyfikowanych nieprawidłowości miały wartość kilkuset tysięcy złotych każda, a lista mniejszych była bardzo długa. Wdrożenie było niezwykle szybkie, a całość wydatków zwróciła się w ciągu kilkunastu tygodni.

Razem na rzecz bezpieczeństwa

W dyskusji na temat cyfryzacji usług dla obywateli nie wolno zapomnieć o kwestii cyberzagrożeń i rosnącej skali przestępczości w sieci, która dotyka nie tylko biznesu czy indywidualnych użytkowników internetu, ale przybiera postać zorganizowanej ofensywy przeciwko infrastrukturze, kluczowej dla funkcjonowania kraju. W sytuacji gdy zorganizowana cyberprzestępczość ma charakter globalny, własne siły administracji mogą okazać się niewystarczające. Współpraca z sektorem staje się nie tylko koniecznością, ale także standardem. Dodajmy, że 44 proc. przedstawicieli dużych przedsiębiorstw i instytucji publicznych, biorących udział w badaniu „Security Trends. Bezpieczeństwo w erze cyfrowej” przeprowadzonym przez Microsoft we współpracy z EY, skarży się na brak możliwości skutecznego identyfikowania naruszeń bezpieczeństwa. Ponad jedna trzecia respondentów podkreśla również brak rozwiązań dostosowanych do nowych zagrożeń.

Dobre praktyki współpracy w obszarze zapewnienia cyfrowego bezpieczeństwa daje polski sektor finansowy. PKO Bank Polski jako pierwszy bank w Europie rozpoczął współpracę z Microsoftem w ramach programu Enterprise Customers Cyber Threat Intelligence Program. Jego celem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni poprzez wymianę informacji dotyczących potencjalnych zagrożeń. W rezultacie podpisanego porozumienia możliwa jest szybsza i bardziej skuteczna reakcja na niebezpieczne zdarzenia pojawiające się w sieci.

Inny przykład to współpraca pomiędzy PGZ System, spółką odpowiedzialną za obsługę informatyczną Polskiej Grupy Zbrojeniowej i Microsoftu, która obejmuje wykorzystanie technologii Microsoftu w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz wypracowanie najlepszych praktyk ochrony infrastruktury informatycznej. Ma ona również na celu rozwijanie kompetencji w zakresie bezpiecznych technologii mobilnych, Internetu rzeczy oraz tworzenia baz wiedzy, wykorzystując analizę wielkich zbiorów danych (big data).

Ochrona danych osobowych

Korzyści związane z wykorzystaniem dużych zbiorów informacji może czerpać nie tylko gospodarka, ale także firmy i ludzie korzystający na co dzień z usług cyfrowych. Co jednak ważne, w dobie gospodarki opartej na danych (Data-driven economy), dostawcy rozwiązań muszą pamiętać, aby jednym z filarów ich działalności była stała dbałość o kwestię prywatności danych. Microsoft, przygotowując swoje rozwiązania, wdraża zasady Privacy by Design. Dane osobowe muszą być chronione i trzeba myśleć o tym już na etapie projektowania oprogramowania, usługi czy procesu biznesowego w firmach. Privacy by Design jest w Microsofcie regułą nadrzędną i jest skorelowane z zasadami procesów budowy systemów informatycznych, na wszystkich etapach.

Warto dodać, że korzystając z usług Microsoftu, można ograniczyć obszar, na terenie którego będą przetwarzane dane osobowe (np. do Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Standardowe klauzule umowne dają pewność odpowiedniej ochrony danych osobowych i spełniają wymagania UE związane z międzynarodowym transferem danych. Dzisiejsi użytkownicy mogą być pewni zgodności także w przyszłości, w 2018 roku, kiedy ostatecznie zostaną wdrożone przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, jednolitego prawa w całej UE.

Microsoft jako jeden z pierwszych dużych dostawców chmury posiada certyfikat ISO 27018 dla usług chmurowych, który gwarantuje bezpieczne i przejrzyste zasady przetwarzania danych osobowych. Dotyczy to m.in. zasad zwrotu, przesyłania i usuwania danych osobowych przechowywanych w centrach danych oraz zasad skutecznej ochrony danych. Klienci mogą mieć pewność, że ich dane nie zostaną wykorzystane w celach reklamowych. Są również informowani o żądaniu dostępu do danych ze strony uprawnionych organów państwowych.

Trzeba dialogu rządu i biznesu

Administracje wielu krajów przygotowują obecnie strategie używania chmury, z uwagi na aspekt kosztowy oraz bezpieczeństwa. Europejski wskaźnik DESI wskazuje, że w wykorzystaniu chmury wyprzedzają nas wszystkie kraje europejskie z wyjątkiem Bułgarii. A przecież potrzebna nam jest pozytywna zmiana także i w tym aspekcie. Sprawny i bezpieczny proces cyfryzacji państwa jest możliwy dzięki dialogowi i współpracy rządu i sektora prywatnego, który już dzisiaj oferuje sprawdzone rozwiązania chmurowe spełniające wymogi polskiego i międzynarodowego prawa oraz zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. Warto dodać, że w lutym 2016 roku Komisja Europejska wybrała chmurę publiczną Microsoftu do realizacji usług online na rzecz agend i jednostek KE.

Autor jest członkiem zarządu w polskim oddziale Microsoftu

Mogą Ci się również spodobać

Twórca CD Projekt stawia na salony VR

Michał Kiciński, autor potęgi studia CD Projekt, które na koncie ma taką grę jak ...

Hotel za gościa wrzuci zdjęcia na Instagrama

W kilkunastu hotelach sieci ibis turysta nie musi się już martwić o relacjonowanie swojego ...

Gigant stworzył maskę na baterie. Ułatwi oddychanie w czasie pandemii

Koreański koncern LG ogłosił wprowadzenie nowej kategorii produktów – to maski ułatwiające oddychanie. Zasilana ...

Przejmują ABC Datę i liczą na lepszy rok w na rynku komputerowym

Międzynarodowy koncern Also wraz z funduszem MCI chcą przejąć ABC Datę. To nowy rozdział ...

Apple wielkim wygranym Dnia Singla

Amerykański gigant sprzedał najwięcej smartfonów na platformach grupy Alibaba, bijąc chińskie marki Huawei i ...

„Kwarantanna” na kwarantannie. Sam wykończ wirusa

Co można robić, będąc w domowej izolacji? Grać w planszówki. Spółka iQ Games wpadła ...