Reddit jest serwisem w ramach którego działa m.in. popularne forum inwestorskie WallStreetBets. Użytkownicy tego forum zmawiali się w pierwszych miesiącach, by "wyciskać" krótkie pozycje funduszów hedgingowych na akcjach takich spółek jak GameStop.

Reddit jeszcze nie określił, ile akcji chce sprzedać na giełdzie, ani nie wyznaczył dla nich przedziału cenowego. Nie udzielił też innych informacji o szykowanej ofercie. Przecieki o tym, że chce on zadebiutować na giełdzie pojawiły się już jednak wcześniej. We wrześniu agencja Reutera donosiła, że Reddit szuka banków inwestycyjnych i prawników mogących pomóc mu w organizacji oferty publicznej.

Hossa na amerykańskim rynku akcji mocno sprzyja w tym roku ofertom publicznym. Tylko przez pierwsze dziewięć miesięcy roku doszło tam do 785 debiutów, gdy przez cały 2020 r. było ich 555.