Za projektem stoi miasto Busan oraz firma Oceanix. Ma on być odpowiedzią na problem podnoszenia się poziomu mórz, które stanowi egzystencjalne zagrożenie dla niektórych małych wysp i nisko położonych wybrzeży. Wyzwanie jest potężne, bowiem globalny poziom mórz podniósł się od 1880 r. o ok. 22 cm. Przy czym jedna trzecia owego wzrostu miała miejsce w ciągu ostatnich 25 lat.

Projekt Oceanix Busan ma dostarczyć przełomowych technologii dla miast przybrzeżnych borykających się z poważnymi niedoborami gruntów, które są potęgowane przez zagrożenia klimatyczne. Pierwsze na świecie pływające miasto będzie dysponować odporną na powodzie infrastrukturą, która ma unosić się na wodzie. Aglomeracja będzie niezależna od lądu – samowystarczalna pod względem produkcji żywności, energii i wody pitnej. Każda dzielnica będzie uzdatniać i uzupełniać własną wodę, redukować i przetwarzać zasoby oraz zapewniać innowacyjne rolnictwo miejskie. Projekt wyróżniają: system eliminujący odpady (zero waste), zamknięty obieg wody oraz farmy pływających paneli fotowoltaicznych. Miasto ma mieć powierzchnię 6,3 hektara. Zamieszka tam 12 tys. osób. Unosić będzie się na trzech platformach, ale plan zakłada rozbudowę do ponad 20.

Przy projekcie amerykański Oceanix współpracuje z architektami BIG-Bjarke Ingels Group oraz ekspertami Samoo (z grupy Samsung).