W materiale opublikowanym w „Science” zespół naukowców z Northwestern Polytechnical University w Xi'an w Chinach poinformował, że odniósł sukces, przeszczepiając komórki progenitorowe znajdując się w blastemie jelenia na głowę myszy. Komórki te w ciągu 45 dni zamieniły się w małe poroża.

Poroże jelenia jest jedyną znaną częścią ciała ssaków, która regeneruje się co roku na wiosną, a także jedną z najszybciej rosnących tkanek u ssaków (nawet ponad 2 cm dziennie). W przypadku jeleni zlokalizowano komórki wywołujące coroczny wiosenny odrost. Pozyskano je ze świeżo zrzuconego poroża.

Czytaj więcej

Stworzył zmodyfikowane dzieci. „Chiński Frankenstein" wraca do eksperymentów

Różne ssaki mają ten sam typ komórek samoodnawiających, ale jelenie są jedynymi, które go wykorzystują. Ssaki w dużej mierze straciły zdolność do regeneracji narządów.

„Coroczny odrost poroża jelenia stanowi cenny model do badania regeneracji narządów u ssaków” – piszą autorzy badania. Ich zdaniem sukces przeniesienia komórek macierzystych od jelenia do myszy daje nadzieję, że pewnego dnia pojawi się prawdziwe możliwość klinicznej naprawy kości, a nawet leczenia urazów kręgosłupa u ludzi. Nie można jednak wykluczyć pojawienia się w tej sprawie wątpliwości etycznych.