Badanie przeprowadzone w laboratorium Cold Spring Harbor w Nowym Jorku wykazało, że układ odpornościowy tych stworzeń jest wyjątkowo dobrze przystosowany do zwalczania chorób, które są bardzo niebezpieczne także dla ludzi.

Naukowcy skupili się na nietoperzu jamajskim i nietoperzu wąsatym mezoamerykańskim, sekwencjonując genomy obu gatunków i stwierdzając, że szybka ewolucja usprawniła ich genomy w ochronie przed wirusami i rakiem. Odkryto, że w porównaniu z innymi nietoperzami i ssakami, w tym ludźmi, wydzielają one geny produkujące białka zwane interferonami. Działają one jak alarm dla układu odpornościowego, ostrzegając go o niebezpiecznych komórkach i uruchamiając naturalne mechanizmy obronne.

Czytaj więcej

Kiedy umiera mózg? Naukowcy zaskoczeni, jak długo jeszcze jest świadomy

Naukowcy uważają jednak, że zmniejszając reakcję, „niezwykły” układ odpornościowy jamajskiego nietoperza owocożernego i mezoamerykańskiego nietoperza wąsatego rozwinął wyższą tolerancję na wirusy. – Zapobiega nadaktywnym reakcjom odpornościowym, które uszkadzają zdrowe tkanki – jest to jeden z powodów, dla których infekcje są tak szkodliwe dla ludzi – powiedział Armin Scheben, jeden z badaczy.

Hamują rozwój nowotworów

Badanie wykazało również, że w porównaniu do innych ssaków genomy nietoperzy zawierają więcej zmian w genach związanych z nowotworami, w tym sześć odpowiedzialnych za naprawę DNA i dziesiątki innych, które hamują rozwój nowotworów. – Nasza praca pokazuje, jak odporność i reakcja na nowotwory są ze sobą ściśle powiązane – powiedział Scheben. – Te same geny i białka odpornościowe odgrywają ważną rolę w odporności na raka - dodał. Naukowcy badają obecnie, w jaki sposób nietoperze regulują swoje geny odpornościowe i czy odkrycia mogą pomóc w lepszym leczeniu ludzi z nowotworów i infekcji wirusowych