Po ogromnym sukcesie poprzednich edycji prestiżowego programu European Leadership Academy, które odbyły się w Portugalii (2021), Czechach (2022) i Hiszpanii (2023), firma Huawei zapowiedziała kolejną, czwartą edycję Summer School for Female Leadership in the Digital Age. Wydarzenie odbędzie się w Warszawie w dniach 21-26 lipca 2024 roku, poprzedzając prezydencję Polski w Unii Europejskiej. Jak co roku, inicjatywa zgromadzi znakomitych ekspertów i ekspertki, liderów, liderki i mentorów z całego świata podczas intensywnego tygodnia szkoleniowego, którego poziom dorównuje najlepszym programom oferowanym przez wiodące uniwersytety.

Organizowana cyklicznie inicjatywa School for Female Leadership in the Digital Age, stanowiąca część globalnego programu Huawei Seeds for the Future, jest wyrazem trwałego zaangażowania firmy w rozwój integracji cyfrowej i niwelowanie nierówności społecznych. Każda edycja ma na celu zapewnienie kobietom przestrzeni do rozwoju i umożliwienie im poprowadzenia Europy w kierunku bardziej inkluzywnej i zrównoważonej cyfrowej przyszłości.

- European Leadership Academy przekształca krajobraz rozwoju talentów, umacniając pozycję Europy jako lidera transformacji cyfrowej. Huawei jest zaangażowany w promowanie przywództwa kobiet i jesteśmy dumni, że dzięki naszym programom utalentowane osoby mają możliwość pełnego wykorzystania swojego potencjałuzauważył Tony Yong Jin, Wiceprezes Wykonawczy Huawei na Region Europejski.

- Nowa odsłona projektu stanowi wyjątkową okazję dla przyszłych liderek do zdobycia wiedzy na temat najnowocześniejszych technologii. Z niecierpliwością oczekujemy możliwości współpracy z naszymi partnerami z Polski, aby zapewnić jeszcze lepsze doświadczenia edukacyjne, zwłaszcza w kontekście nadchodzącej prezydencji Polski w Unii Europejskiej – dodała Selina Wen, Główna Przedstawicielka Huawei w Instytucjach Europejskich.

Z kolei Berta Herrero, Dyrektorka ds. Różnorodności, Równości i Włączenia Społecznego w Huawei Europe oraz Dyrektorka programu School for Female Leadership in the Digital Age, podkreśliła: - Biorąc pod uwagę potencjał generatywnej sztucznej inteligencji do zrewolucjonizowania różnych obszarów naszego życia, ważne jest, aby zasada inkluzywności była traktowana priorytetowo w tej nowej erze rozwoju technologicznego. Kobiety, dzięki swoim unikalnym umiejętnościom i talentom, odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości. Mogą one przyczynić się do stworzenia takich narzędzi i struktur, które przyniosą korzyści dla wszystkich. Największym powodem do dumy jest dla mnie fakt, że nasze szkoły oferują pełne stypendia dla kandydatek z różnych środowisk i obszarów geograficznych, co skutecznie przekłada wizję równości szans na konkretne działania.

Według danych Eurostatu Polska ma jeden z najwyższych wskaźników udziału kobiet w branżach związanych z nauką i technologią. Podczas gdy średnia unijna wynosi 52 proc., w niektórych regionach naszego kraju wskaźnik ten sięga nawet 60 proc. - To niezaprzeczalny dowód na to, że jako społeczeństwo zrobiliśmy duży krok naprzód. Widzimy ogromne korzyści płynące z większej reprezentacji kobiet w STEM. Różnorodność perspektyw, większa innowacyjność, elastyczność myślenia i lepsze umiejętności rozwiązywania problemów to tylko niektóre z nich – mówi Ryszard Hordyński, Dyrektor ds. Strategii i Komunikacji w Huawei Polska. - Cieszymy się, że tegoroczna edycja Summer School for Female Leadership in the Digital Age 2024 odbędzie się w Warszawie, w samym sercu Polski. Jako Huawei jesteśmy głęboko przekonani o ogromnym potencjale kobiet w obszarze nowych technologii.

Dlatego firma aktywnie wspiera polskie szkoły i uczelnie, oferując programy i inicjatywy, które mają na celu rozwijanie umiejętności technologicznych kobiet i zachęcając do aktywnego kształtowania cyfrowej przyszłości. - Jesteśmy dumni, że możemy przyczynić się do tej zmiany i z niecierpliwością czekamy na tegoroczną edycję Summer School for Female Leadership in the Digital Age, która w tym roku po raz pierwszy odbędzie się w Polsce. Będzie to dla nas wyjątkowy moment, zwłaszcza że w tym roku przypada 20. rocznica obecności firmy w naszym kraju. Co więcej, jest to wyraz uznania i potwierdzenie ważnej roli, jaką Polska odgrywa na globalnej mapie technologicznej podkreślił Ryszard Hordyński.

Program wspierający potencjał kobiet

Program edukacyjny Huawei ma na celu rozpoznanie i aktywne wspieranie ogromnego potencjału kobiecych talentów, wzmacniając tym samym pozycję kobiet w przewodzeniu rewolucji technologicznej.

Zgłoszenia do programu można składać do 30 kwietnia 2024 r. za pośrednictwem strony internetowej European Leadership Academy: https://www.europeanleadershipacademy.eu/. Niezależne jury, składające się z liderek i liderów biznesu, naukowców, decydentów, działaczy na rzecz równości i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego z całej Europy wybierze 29 uczestniczek, którzy otrzymają pełne stypendium na udział w tym tygodniowym programie. Uczestniczki zostaną wybrane z każdego z 27 państw członkowskich UE, a dodatkowe miejsca zostaną zarezerwowane dla przedstawicielek Bałkanów Zachodnich i Ukrainy.

Od momentu powstania w 2021 r. program European Leadership Academy przyciągnął ponad 9 000 zgłoszeń z całej Europy, stając się ważnym katalizatorem dla kobiet pragnących aktywnie kształtować przyszłość technologii. Program składa się z modułów obejmujących szeroki zakres tematów, takich jak: rozwijanie umiejętności przywódczych, etyka sztucznej inteligencji, wystąpienia publiczne, wprowadzenie do najnowocześniejszych technologii, ekologiczny rozwój, podstawy przedsiębiorczości, promowanie różnorodności, technologia dla społeczeństwa, otwarte innowacje, łączenie nauk humanistycznych i technicznych, budowanie globalnej współpracy, cyberbezpieczeństwo i zarządzanie projektami.

W ciągu ostatnich trzech lat program School for Female Leadership in the Digital Age zmienił życie ponad 100 kobiet, pomagając im w pełni wykorzystać ich potencjał przywódczy. Wiele absolwentek zajmuje obecnie znaczące stanowiska w branży technologicznej, biznesie, globalnej polityce i środowisku akademickim, wnosząc wkład w renomowane międzynarodowe instytucje i organizacje, takie jak MIT, ONZ i Komisja Europejska. Jedna z absolwentek programu została najmłodszą członkinią estońskiego parlamentu, a inne wybrały ścieżkę przedsiębiorczości, prowadząc start-upy oferujące innowacyjne rozwiązania w dziedzinie technologii klimatycznych.

Niezapomniane doświadczenie

Dla młodych kobiet uczestnictwo w European Leadership Academy to niezapomniane doświadczenie. - Bardzo doceniam, że dzięki programowi miałam szansę poznać liderów z zupełnie innych środowisk niż moje. To doświadczenie otworzyło mi oczy na wiele nowych perspektyw i pomysłów, co moim zdaniem jest nieocenione w rozwijaniu umiejętności przywódczych i planowaniu przyszłości zawodowej. Program zapewnił doskonałe połączenie prelekcji, warsztatów i spotkań towarzyskich, a zaangażowanie Huawei było po prostu niesamowite! – powiedziała Lisa Oberaigner, reprezentująca w 2021 roku Austrię.

Z kolei Marta Musidłowska, która reprezentowała Polskę w edycji 2022, podkreśliła: - Nie pamiętam, kiedy ostatnio czułam się tak silna i tak blisko siebie. Szwedzka absolwentka Elova Ryegård dodała: - Huawei robi świetną robotę. Wszystkie duże firmy technologiczne powinny iść tą drogą, ponieważ to jest sposób na zainspirowanie młodych kobiet do rozpoczęcia kariery w branży technologicznej.

Przed inauguracją czwartej odsłony programu School for Female Leadership in the Digital Age w Walencji, Pilar Alegría, hiszpańska Minister Edukacji, przekazała słowa gratulacji uczestniczkom. Wyraziła jednocześnie nadzieję, że zdołają w pełni wykorzystać niecodzienną szansę, jaką daje im Huawei. - Choć każda z was reprezentuje inny kraj i specjalizację, to łączy was wspólny cel - zredukowanie nierówności płciowych w Europie i promowanie przywództwa kobiet w dobie cyfryzacji - dodała.

Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego i członek jury, Marc Angel, chwalił ambicje programu i podkreślił potrzebę promowania umiejętności cyfrowych i edukacji, kwestionowania stereotypów cyfrowych i wspierania większej liczby kobiet-przedsiębiorców. Zrównoważona, sprawiedliwa, konkurencyjna i sprawiedliwa gospodarka wymagają bowiem aktywnego zaangażowania kobiet.

Podsumowując edycję 2022 w Pradze, przewodnicząca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2020-2023), Christa Schweng, stwierdziła: - Technologia ma wpływ na wszystkie sfery naszego życia. Podstawowe kompetencje cyfrowe będą niezbędne w 90 proc. miejsc pracy. Wymaga to różnorodnych umiejętności, dlatego programy takie jak ten są tak ważne. Obecnie jedynie 1 na 5 dziewcząt decyduje się na karierę w branży technologicznej.

Więcej informacji o European Leadership Academy dostępne jest na oficjalnej stronie internetowej programu: https://www.europeanleadershipacademy.eu/

Zapraszamy do obejrzenia zapowiedzi Summer School for Female Leadership in the Digital Age 2024 w Polsce na naszym kanale na YouTube: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=LAVIPAxUmZ4.

Lider nowych technologii

HUAWEI to światowy lider w dostarczaniu najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Celem firmy jest zapewnienie wysokiej jakości łączności dla użytkowników na całym świecie. W tym celu firma wspiera rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez prowadzenie z nim dialogu oraz ścisłą współpracę z przedstawicielami branży. Dzięki wysokim inwestycjom w badania i rozwój oraz strategii zorientowanej na klienta, a także otwartemu partnerstwu, tworzy zaawansowane rozwiązania teleinformatyczne typu end-to-end, umożliwiając klientom przewagę konkurencyjną w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej, sieciowej oraz cloud computingu. Ponad 180 tys. pracowników Huawei jest zaangażowanych w tworzenie nowatorskich rozwiązań dla operatorów telekomunikacyjnych, przedsiębiorstw oraz użytkowników, które są wykorzystywane w ponad 170 krajach, docierając tym samym do jednej trzeciej populacji świata. Marka Huawei została założona w 1987 roku i w całości jest własnością pracowników.

Materiał Partnera Huawei