Raport Nexery i GfK: jaki potencjał na obszarach inwestycji

Nexera, hurtowy operator telekomunikacyjny opublikowała wyciąg z raportu #RegionyNexery2019, stanowiącego podsumowanie badania, które na jej zlecenie przeprowadziła firma GfK. Budujący sieć światłowodową na obszarze 4 regionów: Kujaw z Pomorzem i Mazowszem, Warmii i Mazur, Łódzkiego oraz Świętokrzyskiego operator sprawdzał, jaką funkcję pełni i jak ważny jest dostęp do internetu dla mieszkańców, firm oraz administracji publicznej.

Choć Nexera realizuje inwestycje w ramach zapełniania tzw. „białych plam NGA”, czyli miejsc bez dostępu do internetu o prędkości przynajmniej 30 Mb/s, to respondenci okazali się doświadczonymi użytkownikami usług cyfrowych.

Ogółem, z internetu korzysta 84 proc. mieszkańców Regionów NEXERY. To niemal dokładnie tyle samo, ile w skali całego kraju. Różnice widać jednak w dostępie do szybkiego Internetu.

Największy odsetek badanych internautów (25 proc.) wykorzystuje łącze, którego szybkość nie przekracza 20 Mb/s. Mimo to, ankietowani wykazują dość spore zainteresowanie nowymi formami cyfrowej rozrywki. Treści oferowane przez platformy streamingowe oraz VoD ogląda niemal 60 proc. mieszkańców na obszarach objętych badaniem. Blisko połowa słucha muzyki za pośrednictwem aplikacji takich jak Spotify, czy Tidal. Czterech na pięciu mieszkańców korzysta z elektronicznej bankowości.

– To bardzo dobry poziom dostępu do sieci, niemal taki sam, jak dla całego kraju. Jednak z powodu zauważalnie gorszej infrastruktury telekomunikacyjnej, mieszkańcy Regionów Nexery dziś jeszcze mogą mieć problem z dostępem do niektórych usług wymagających stabilnego i szybkiego połączenia z Internetem. Ograniczone może być więc np. korzystanie ze streamingu video, a więc komunikatorów internetowych przekazujących obraz „na żywo”, wykorzystywanych np. w edukacji czy usług VoD. W niektórych przypadkach brak szerokopasmowej infrastruktury może utrudniać lub wręcz uniemożliwiać wykonywanie pracy zdalnej. Rozwój szerokopasmowej infrastruktury w Regionach jest więc niezbędny do tego, by mieszkańcy mogli w pełni wykorzystać możliwości cyfrowego świata, mieć dostęp do lepszej edukacji i zyskać więcej możliwości zarobkowania – uważa Paweł Biarda, członek zarządu Nexery.

W skali makro może to być ważny czynnik zwiększający atrakcyjność regionów i ograniczający problem migracji. Z danych GUS wynika, że w regionach, gdzie Nexera realizuje inwestycje liczba ludności pomiędzy rokiem 2018 a 2019 zmniejszyła się o ponad 21 tys. Utrata kapitału ludzkiego jest dzisiaj jednym z największych wyzwań z jakimi borykają się w Polsce regiony oddalone od największych aglomeracji.

Z badania wynika, że w przypadku firm, głównym parametrem decyzyjnym przy wyborze dostawcy nie jest już cena, a szybkość łącza. Wskazało na nią 44 proc. badanych przedsiębiorstw. Natomiast cena była najważniejszym kryterium dla 35 proc. firm. Około 30 proc. (29 proc.) firm większych – zatrudniających powyżej 250 osób – zadeklarowało, że chciałoby zmienić łącze na szybsze.

Zgodnie z wynikami badania #RegionyNEXERY2019 blisko 40 proc. wszystkich firm z Regionów NEXERY korzysta z outsourcingu IT. Dla porównania, według danych GUS, w zeszłym roku, w skali całego kraju, z co najmniej jednej usługi dostarczanej przez zewnętrznego dostawcę korzystało 71 proc. firm.

Nexera z GfK przeanalizowały również, stopień dostępności usług e-administracji w regionach. Okazało się, że niemal wszystkie zlokalizowane tam urzędy (96 proc.) umożliwiają załatwianie spraw w formie online. Jeśli przyjrzymy się jednak liczbie tych urzędów, w których mieszkańcy są w stanie zgłosić absolutnie każdą sprawę, okaże się, że jest ona niższa niemal o połowę (50 proc.). Jednocześnie, aż 71 proc. mieszkańców jest zdania, że załatwianie spraw urzędowych w tradycyjnej formie trwa zdecydowanie za długo.

Korzystanie wyłącznie z e-administracji przy interakcjach z urzędami deklaruje jedynie 7 proc. badanych. Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego twierdzą, że głównymi barierami w drodze do popularyzowania tej formy załatwiania spraw są: brak dostępu do Internetu lub łączność o słabych parametrach (32 proc.) oraz przyzwyczajenia mieszkańców (32 proc.). Według jednej czwartej problemem jest także brak wiedzy o takiej możliwości.

Badanie przeprowadzono w czerwcu tego roku na grupie 1649 mieszkańców, 403 przedstawicieli firm oraz 187 pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Wywiady realizowane były metodą CAPI w przypadku mieszkańców oraz CATI w pozostałych grupach.

Nexera, joint venture Infracapital i Nokii, jest jednym z największych beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w ramach którego operatorzy mogli ubiegać się o dotacje do budowy sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na terenach pozbawionych szybkich łączy.

Docelowo do 2020 r. chce zbudować sieć docierającą do 530 tys. gospodarstw domowych i 1800 szkół. W ramach umów o dotacje z POPC ma zbudować sieć o zasięgu 310 tys. gospodarstw i 2900 szkół.

Mogą Ci się również spodobać

Niemcy idą na wojnę z Facebookiem. Ma „wirtualny monopol”

Berlin chce przełamać dominację koncernu stworzonego przez Marka Zuckerberga. Niemieckiemu urzędowi antymonopolowemu (Bundeskartellamt) nie ...

Kamery Google’a padły ofiarą hakerów

Nest, producent rozwiązań smart home przejęty prawie trzy lata temu przez Google’a, ma problem. ...

Startupy 2020. O kim będzie głośno w Polsce i na świecie

To ma być przełomowy rok dla startupów z Francji, Turcji, Meksyku i tych znad ...

Trzy polskie startupy nagrodzone w Luksemburgu

Polskie młode firmy działające w branży fintech zaprezentowały się w Luksemburgu podczas Luxembourg-Poland Business ...

Cyfrowe ekrany zmienią krajobraz miast

Nowoczesne ekrany cyfrowe zamiast billboardów oraz tradycyjnych nośników reklam i informacji – to przyszłość ...

To on zmienia Chiny w kwantowe supermocarstwo

50-letni Jian-Wei Pan jest dziś wiodącym naukowcem, pracującym nad jedną z najbardziej innowacyjnych i ...