Sześć tygodni na opracowanie szczegółów bilateralnego porozumienia, kończącego spory sądowe dostała Netia i Telekomunikacja Polska od Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Termin ten biegnie od czasu podpisania ramowej ugody, co do zasad funkcjonowania hurtowego rynku telekomunikacyjnegi w Polsce, jakie UKE zawarło w TP 2 tygodnie temu. – Istnieje możliwość, że nasze porozumienie uda się zawrzeć jeszcze w tym miesiącu – powiedział podczas wczorajszej konferencji prasowej Mirosław Godlewski, prezes zarządu Netii. Porozumienie między operatorami ma zakończyć spory sądowe wynikłe z decyzji regulacyjnych, na mocy których Netia korzysta z sieci TP.