Giełdowa spółka telekomunikacyjna poinformowała o zawarciu ramowego porozumienie ze Śląską Grupą Telekomunikacyjną odnośnie dystrbucji usług IPTV. Każdy operator znajdujący się w zasięgu sieci Hawe będzie miał możliwość zestawienia łącza transmisji danych, po którym będzie mógł doprowadzić usługi wideo z platformy SGT i sprzedawać je swoim abonentom. Jednocześnie będzie mógł kupić usługi dostępu do zasobów Internetu i transmisji danych od Hawe. SGT sprzedaje hurtowo i detalicznie usługi telewizyjne oraz hurtowe usługi dostępu do Internetu dla firm ISP. Według naszych informacji obsługuje dzisiaj pośrednio i bezpośrednio ok. 2 tys. klientów usług cyfrowej telewizji IP.