15 października PTK Centertel i RUCH SA firmy zawarły umowę o przedłużeniu sprzedaży kart prepaid i doładowań Orange w sieci RUCH. Nowa umowa zastępuje porozumienie z 1 maja 2009 r., które PTK Centertel wymówił ze skutkiem na koniec września. Po sierpniowym wypowiedzeniu RUCH zapowiedział, że doładowania Orange nie znikną z jego punktów sprzedaży, jednak firma będzie je kupować u pośredników. Według nowej umowy RUCH nie może sprzedawać produktów PTK Centertel kupionych od innych dystrybutorów.
Umowa PTK i RUCH została zawarta na czas nieokreślony. Jak ustalono, jej ustalenia odnoszą się także do dwutygodniowego okresu od 1 do 15 października, pomiędzy okresem obowiązywania poprzednie umowy a zawarciem nowej.