6,1 mld zł wyniosły przychody operatora sieci Plus po trzech kwartałach bieżącego roku – wynika z raportu okresowego KGHM Polska Miedź, jednego z udziałowców sieci GSM. W ciągu trzech kwartałów bieżącego roku wpływy operatora były niższe o 4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W 2009 r. wszystkie sieci GSM cierpią z powodu narzuconej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej obniżki stawek MTR, która pośrednio i bezpośrednio wpływa na mniejsze w porównaniu do zeszłego roku wpływy ze sprzedaży na rynku detalicznym i hurtowym.

Ponadto osłabienie złotego powoduje spadek rentowności sieci GSM (podnosząc koszty zakupu urządzeń telekomunikacyjnych i terminali). Zysk operacyjny Polkomtela od stycznia do września 2009 wyniósł 1,3 mld zł, a zysk netto 900 mln zł. Kwoty te, są o ok. 20 proc. niższe, niż w 2008 r. Wyniki operacyjny i EBITDA Polkomtela były w III kwartału gorsze, niż w ciągu trzech kwartałów narastająco od początku roku, co wynika z kumulowania negatywnych zjawisk (np. kolejnych obniżek MTR). [link=index.php?option=com_content&view=article&id=380%3Ao-315-tys-mniej-klientow-polkomtela&catid=2%3Anewsy&Itemid=1]Jak pisaliśmy już wcześniej[/link] w trzecim kwartale Polkomtel tracił najszybciej liczbę aktywnych kart SIM pośród wszystkich operatorów, ale na koniec września br. wciąż pozostawał liderem rynku pod tym względem.