Marzena Śliz, obecnie pełniąca obowiązki doradcy Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, obejmie stanowisko dyrektora nowego Departamentu Infrastruktury. Nowa jednostka w Urzędzie będzie się zajmować wspieraniem inwestycji w sektorze telekomunikacyjnym m.in. kontrolą wykonania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.4., porozumienia UKE z Telekomunikacją Polską w zakresie inwestycji, realizacją ustawy o rozwoju usług i sieci szerokopasmowych. Departament będzie początkowo liczył sześć osób.

Na obecnie zajmowanym stanowisku Marzena Śliz współpracuje z samorządami i jednostkami centralnymi w zakresie inwestycji telekomunikacyjnych oraz rozwoju „społeczeństwa informacyjnego”. Marzena Śliz uzyskała tytuł magistra inżyniera telekomunikacji na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Ukończyła także studia z zakresu zarządzania i marketingu uzyskując tytuł MBA – Master of Business Administration.