Zmiany w prawie telekomunikacyjnym bez konsultacji z branżą

Firmy telekomunikacyjne mają blokować strony i usługi wpisane do rejestru, który będzie prowadził UKE. Rozwiązanie pojawiło się w przygotowanym w Ministerstwie Finansów projekcie nowelizacji ustawy o grach hazardowych, który ma zmienić też Prawo Telekomunikacyjne. W projekcie nie ma ani słowa o konsultacji nowego prawa z telekomami.

Publikacja: 16.11.2009 12:00

Firmy telekomunikacyjne mają blokować strony i usługi wpisane do rejestru, który będzie prowadził UKE. Rozwiązanie pojawiło się w przygotowanym w Ministerstwie Finansów projekcie nowelizacji ustawy o grach hazardowych, który ma zmienić też Prawo Telekomunikacyjne. W projekcie nie ma ani słowa o konsultacji nowego prawa z telekomami. REKLAMA BC W Prawie Telekomunikacyjnym ma pojawić się art. 197a, mówiący o prowadzeniu informatycznego Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. [b][link=http://grafik.rp.pl/grafika2/462329]Projekt nowelizacji można pobrać tutaj[/link] [/b](kwestię rejestru reguluje art. 4). Na cenzurowanym znalazły się w szczególności usługi i strony propagujące treści faszystowskie, pornograficzne z udziałem dzieci, wyłudzające poufne dane i umożliwiające urządzenie lub wzięcie udziału w grach hazardowych bez zezwolenia. Nowelizacja na razie nie określiła, na jakich zasadach będą dokonywane wpisy do Rejestru.

Co więcej, w ocenie skutków wprowadzenia nowej regulacji [b][link=http://grafik.rp.pl/grafika2/462330](do pobrania tutaj)[/link] [/b]stwierdzono, że nowelizacja będzie wpływać na „podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych”. Dlatego treść nowego artykułu nie będzie konsultowana z branżą telekomunikacyjną. Przywilej ten resort finansów zarezerwował dla m.in. Izby Gospodarczej Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych, Związkiem Pracodawców Prowadzących Gry Losowe i Zakłady Wzajemne czy Polską Federacją Pokera Sportowego i PKPP Lewiatan. W dokumencie analizowany jest wpływ regulacji na rynek pracy, rozwój regionów i sektor finansów publicznych. W sekcji „wpływ na konkurencyjność gospodarki, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw” nie ma ani słowa o jakimkolwiek oddziaływaniu zmian na firmy telekomunikacyjne.

[srodtytul]Komentarze[/srodtytul]

[b]Eugeniusz Gaca, przewodniczący Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji:[/b] – Jest rzeczą niespotykaną, że operatorzy telekomunikacyjni, na których projekt ustawy nakłada nowe obowiązki – co do których brak szczegółowych danych – są wykluczeni z procesu konsultacji. Co gorsze według projektu noweli ustawy na operatorach spoczywa obowiązek poniesienia kosztów wdrożenia nowych regulacji, a także de facto zastępowanie aparatu państwowego. Operatorzy nie uchylają się od współpracy z organami państwowymi jednak nieporozumieniem jest nakładanie na nich obowiązków, które sprowadzają się do zastępowania uprawnionych organów państwa. Brak konsultacji ze środowiskiem telekomunikacyjnym może doprowadzić do trudnych do określenia w tej chwili skutków technicznych i finansowych. Dlatego apelujemy o włączenie naszego środowiska do konsultacji aspektów technicznych ustawy.

[b]Mec. Ewa Kurowska-Tober, szef Departamentu Telekomunikacji, Mediów, Technologii i Własności Intelektualnej kancelarii Linklaters C. Wisniewski i Wspólnicy:[/b] – Proponowane zmiany do ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych wprowadzające również zmiany do ustawy Prawo Telekomunikacyjne budzą zaniepokojenie. Planowany nowy art. 179a Prawa Telekomunikacyjnego przewidujący prowadzenie przez Prezesa UKE Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych i zobowiązujący dostawców Internetu do blokowania dostępu do stron wpisanych do tego Rejestru, wydaje się w obecnym brzmieniu regulacją zbyt ogólną, nie określającą w sposób jednoznaczny ani podstaw wpisu do rejestru ani samej jego procedury. Ograniczając dostęp do Internetu zalecana jest najwyższa ostrożność w poszanowaniu praw obywatelskich, w tym prawa dostępu do informacji i usług. Także sam mechanizm blokowania dostępu przez dostawców Internetu budzi wątpliwości co do swojej skuteczności. Przy obecnym tempie rozwoju technologicznego i dynamice samego Internetu wprowadzany przepis może pozostać tylko pobożnym życzeniem ustawodawcy. W tym świetle pozostaje mieć nadzieję, że proponowane zmiany zostaną także skonsultowane z branżą telekomunikacyjną, co może pozwoli uniknąć powstania bubla legislacyjnego. Najważniejsze jest bowiem to, aby uchwalone przepisy miały charakter racjonalny i dalekowzroczny, a nie były powodowane bieżącą sytuacją i zapotrzebowaniem politycznym.

[b]Mec. Agata Ambroziewicz, Prawnik w Kancelarii Baker & McKenzie:[/b]- Wydaje się, że projekt powinien podlegać konsultacjom społecznym tej branży, tym bardziej, że zgodnie z projektowanym nowym brzmieniem art. 209 ust. 1 pkt 28 Prawa telekomunikacyjnego, Prezes UKE będzie mógł nałożyć karę pieniężną na podmiot (oraz na osoby pełniące funkcje kierownicze w takim podmiocie), który nie blokuje stron i usług wpisanych do Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych. Warto wspomnieć, że konsultacje społeczne zostały niedawno przeprowadzone do innego projektu nowelizacji ustawy Prawo Telekomunikacyjne z 3 listopada 2009 r., przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury. który nakłada na przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązki związane ze spamem. Zgłoszone w trakcie konsultacji uwagi zostały częściowo uwzględnione w projekcie.

[i]Masz pytanie: wyślij e-mail do autora: [mail=t.boguszewicz@rpkom.pl]Tomasz Boguszewicz[/mail][/i]

Firmy telekomunikacyjne mają blokować strony i usługi wpisane do rejestru, który będzie prowadził UKE. Rozwiązanie pojawiło się w przygotowanym w Ministerstwie Finansów projekcie nowelizacji ustawy o grach hazardowych, który ma zmienić też Prawo Telekomunikacyjne. W projekcie nie ma ani słowa o konsultacji nowego prawa z telekomami. REKLAMA BC W Prawie Telekomunikacyjnym ma pojawić się art. 197a, mówiący o prowadzeniu informatycznego Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. [b][link=http://grafik.rp.pl/grafika2/462329]Projekt nowelizacji można pobrać tutaj[/link] [/b](kwestię rejestru reguluje art. 4). Na cenzurowanym znalazły się w szczególności usługi i strony propagujące treści faszystowskie, pornograficzne z udziałem dzieci, wyłudzające poufne dane i umożliwiające urządzenie lub wzięcie udziału w grach hazardowych bez zezwolenia. Nowelizacja na razie nie określiła, na jakich zasadach będą dokonywane wpisy do Rejestru.

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Telekomunikacja
Bezprzewodowy internet rozkwitnie dzięki 5G. Najnowsze prognozy Ericssona
Telekomunikacja
Aukcja częstotliwości dla sieci 5G rusza 22 czerwca. Kto weźmie udział?
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej