Do organizacji społecznych, m.in. telekomunikacyjnych izb gospodarczych, trafił projekt rozporzędzania przygotowywanego przez Ministerstwo Infrastruktury, które określi minimalną przepustowość łącza szerokopasmowego dla polskich sieci telekomunikacyjnych. W aktualnej propozycji ministerstwa prędkość transmisji danych od i do abonenta ustalona została na 256 kb/s.

Obowiązek zdefiniowania „łącza szerokopasmowego” nakłada na ministerstwo właściwe do spraw łączności projekt ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (potocznie zwaną megaustawą), jaki procedowany jest obecnie przez parlament. Sieci szerokopasmowe będą podlegały reżimowi, jaki wprowadza nowa ustawa. Ministerstwo będzie co trzy lata weryfikowało definicję łącza szerokopasmowego.

Definicje tego pojęcia różnią się na świecie. Prędkość downlinku, jaka przyjmowana jest w poszczególnych definicjach waha się od 128 kb/s do 2 Mb/s. W tym roku amerykańska Federal Communications Commission przyjęłą definicję, która określa parametry downlinku na 768 kb/s.