– Spodziewam się pogorszenia sytuacji gospodarczej w średnim terminie. Firmy i konsumenci zapłacą za wysoki poziom zadłużenia budżetowego. Korporacje muszą się na to przygotować solidną sytuacją finansową i poziomem rezerw – powiedział Rene Obermann, prezes zarządu Deutsche Telekom, dziennikowi Handelsblatt. Napomknął przy tym, że sytuacja może zmusić grupę DT do redukcji zatrudnienia. W lutym przyszłego roku operator powinien opublikować plan oszczędnościowy . Według danych na połowę roku w spółkach grupy DT ulokowanych w 50 różnych krajach świata pracowało w połowie 2009 r. 260 tys. osób. W Polsce do grupy należy Polska Telefonia Cyfrowa oraz T-Systems Polska. Według ostatniego raportu DT zatrudnienie w PTC rośnie z uwagi na rozbudowę kanału bezpośredniej sprzedaż usług oraz naziemnej sieci handlowej.