– Wzrost nasycenia europejskiego rynku szerokopasmowymi usługami telekomunikacyjnymi, jako wynik skutecznych regulacji rynkowych, wzmacniających konkurencję przyczyni się do podniesienia w ciągu najbliższych pięciu lat PKB Unii Europejskiej o 850 mld euro i do powstania 1 miliona nowych miejsc pracy – przewiduje firma anlityczna SPC Networks. Prowadzi ona badania rynku telekomunikacyjnego na zlecenie European Competitive Telecommunications Association (ECTA), organizacji zreszającej alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych (m.in. Netię i P4)

SPC Networks opublikowało informację na temat zależności między rynkowymi regulacjami a wartością inwestycji infrastrukturalnych na podstawie tegorocznych edycji badań ECTA Regulatory Scorecard i Broadband Scorecard. Według SPC zrównoważenie sił rynkowych sprzyja jego rozwojowi, ponieważ zmniejszenie koncentracji rynku o 1 proc. przekłada się na 0,56 proc. wzrostu penetracji szerokopasmowych linii. Jednoprocentowy zaś wzrost efektywności regulacyjnej (mierzonej przez ECTA Regulatory Scorecard) przekłada się według SPC na 0,6 proc. wzrostu inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną na głowę jednego obywatela kraju. Według ostatniego badania Broadband Scorecard (opublikowany w październiku 2009) liderem rynku szerokopasmowego była Holandia z 37-proc. nasyceniem w społeczeństwie. Polska niestety wlokła się w ogonie stawki z penetracją na poziomie 10,5 proc.

[link=images/pliki/ecta_24.11.2009_llu.doc]Informacja prasowa ECTA[/link]
[link=http://www.ectaportal.com/en/REPORTS/Regulatory-Scorecards/Regulatory-Scorecard-2008]ECTA Regulatory Scorecard 2008[/link]
[link=http://www.ectaportal.com/en/REPORTS/Broadband-Scorecards/Broadband-Scorecard-2009]ECTA Broadband Scorecard Q1 2009[/link]