Trybunał Europejski zadecydowa dzisiaj, że France Telecom – koncern kontrolujący Telekomunikację Polską – ma zwrócić między 800 mln a 1,1 mld euro zaległych podatków. Zaległości powstały jako wynik niewłaściwego opodatkowania działalności gospodarczej operatora w okresie 1994-2004 r. (zasady opodatkowania działania France Telecom na rynku regulowała specjalna ustawa). System opodatkowania uznany został przez Trybunał za rodzaj niedozwolonej pomocy ze strony państwa dla przedsiębiorstwa. Największym akcjonariuszem France Telecom jest francuski skarb państwa.

Operator podnosi, że zarzuty Trybunału co do zasad opodatkowania są merytorycznie bezzasadne. Poza tym według spółki sprawa uległa już przedawnieniu.

źr.Bloomberg, Komisja Europejska

[link=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:019:0031:01:PL:HTML]Notatka ze sprawy[/link] (.html)