– To kolejny etap rozwoju naszej oferty. Proces rozpoczął się od zaistnienia w polskich punktach wymiany ruchu (WIX, PL-IX, AC-IX), zestawieniu łączy do kluczowych dostawców treści (np. Onetu), uruchomienia prywatnych punktów wymiany ruchu z dużymi operatorami (np. UPC, czy sieci akademickie). Potem zrezygnowaliśmy z zakupu dostępu do publicznej sieci w firmach polskich a rozpoczęliśmy współpracę z operatorami klasy Tier-1. Teraz doszliśmy do poziomu w którym powinniśmy zacząć wymieniać ruch w światowych punktach wymiany – mówi Wojciech Apel, wiceprezes 3S.

DE-CIX jest drugim co do wielkości punktem wymiany ruchu w Europie, w którym spotyka się około 330 operatorów Internetu z 40 krajów. Punktem ruchu zarządza organizacja non-profit eco Internet Industry Association.

Poza 3S w DE-CIX ruch wymieniają Crowley Data Poland, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Telefonia Dialog, Exatel, Multimedia Polska, ATM, Stream Communications. Korzystają z niego również inni operatorzy powiązani kapitałowo z polskimi sieciami: GTS Central Europe i Orange Business Services.