Telemedycyna szansą na poprawę jakości usług opieki zdrowotnej

Obecne warunki ekonomiczne i zmiany demograficzne na świecie stymulują transformację systemów opieki zdrowotnej. Konieczność przemian jest wynikiem potrzeb optymalizacji dostępu do usług medycznych, zachowania prywatności i poufności danych oraz wyższych oczekiwań społeczeństwa, co do poprawy jakości życia realizowanej przez lepsze usługi opieki zdrowotnej.

Publikacja: 02.12.2009 15:54

Telemedycyna szansą na poprawę jakości usług opieki zdrowotnej

Foto: Alcatel – Lucent

Inwestycje w nowoczesne technologie medyczne i rosnąca ilość pacjentów ze schorzeniami chronicznymi (wymagającymi wieloletniego leczenia, wynikająca z prowadzenia niezdrowego stylu życia oraz ze starzenia się społeczeństwa) znacznie podnosi koszty opieki zdrowotnej. Wyzwaniem jest także niespójna jakość usług opieki medycznej w różnych regionach geograficznych, wynikająca z niewystarczającej ilości personelu medycznego i bardziej reaktywnego niż proaktywnego podejścia do pacjenta.

Opieka zdrowotna jest jedną z ostatnich domen, operujących dużymi ilościami informacji, która musi ulec przemianom by sprostać opisanym wyżej wyzwaniom. Opieka prewencyjna i efektywne zarządzanie usługami medycznymi za pomocą innowacji technologicznych w zakresie informacji i nowoczesnej komunikacji pozwolą, aby pacjent znalazł się w centrum uwagi.

Konieczny jest bliższy kontakt lekarzy i instytucji medycznych z pacjentem – bezpośredni, jak i wirtualny – by na czas zapobiec poważniejszym chorobom. Dynamiczna komunikacja staje się ważnym zasobem dla transformacji systemu opieki zdrowotnej, co inspiruje wiele programów eZdrowia mających pomóc w tej przemianie z wykorzystaniem potencjału technologii telekomunikacyjnych i informacyjnych.

Połączenie sieci, ludzi, procesów i wiedzy to podstawa dynamicznej struktury systemów zdrowia skoncentrowanych na pacjencie i proaktywnej opieki zdrowotnej, zapewniającej lepsze wykorzystanie zasobów oraz poprawę jakości i dostępności usług. Przykładem może być zastosowanie nowoczesnych technologii i aplikacji pozwalających łączyć inteligentne urządzenia z Internetem. Zgromadzone w ten sposób dane mogą zostać wykorzystane do tworzenia nowych usług, jak np. przesyłanie dokumentacji medycznej, konsultacje, diagnoza i kierowanie leczeniem pacjenta, zdalne monitorowanie pacjenta (RPM – ang.Remote Patient Monitoring) itp. Pacjent wykorzystując usługę dostępu do Internetu, stacjonarną czy mobilną, oraz rozwiązanie takie jak np. RPM, może uzyskać bezpieczną metodę kontroli własnej choroby w dowolnym czasie i miejscu, przy jednoczesnej ciągłej, zdalnej opiece lekarza. Zdalne monitorowanie pacjenta zapewnia aplikacja TeleHealth Manager firmy Alcatel-Lucent. Umożliwia ona rejestrowanie danych medycznych pacjenta i automatyczne przekazywanie ich do bazy danych za pomocą połączeń Bluetooth i GPRS. Dane są przesyłane z wykorzystaniem bezpiecznych połączeń dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony prywatności. Pacjent ma dostęp do swoich danych o każdej porze i w każdym miejscu. Gdy uzyskane dane wybiegają poza zdefiniowane zakresy, lub gdy pomiar nie będzie wykonany w założonym czasie, system powiadamia o tym fakcie ustalone osoby. Na przykład pacjenta lub krewnych, personel medyczny, poprzez SMS lub e-mail.

Zdalne monitorowanie oferuje pacjentom wygodę, oszczędność w wydatkach i usamodzielnienie. Zapewnia także mechanizm profilaktyki poprzez bezpieczny i regularny przepływ danych medycznych do personelu medycznego i ciągły nadzór nad pacjentem. TeleHealth Manager Alcatela-Lucenta umożliwia pacjentom wykorzystanie znanych im urządzeń, takich jak np. telefony komórkowe. Takie urządzenia zapewniają przepływ danych o stanie zdrowia pacjenta i umożliwiają korzystanie z narzędzi lepszego kontrolowania zdrowia dzięki takim mechanizmom, jak przypomnienia, dodatkowe informacje, czy raporty on-line. Pozwala to osobom z chronicznymi schorzeniami utrzymać zadawalający stan zdrowia przy optymalnym wykorzystaniu wizyt u lekarza. Rozwiązanie jest dostępne komercyjnie w Kanadzie od połowy 2008 roku i jest obecnie testowane między innymi w Europie (Austria) i Nowej Zelandii. Uzyskało ono także certyfikat FDA (U.S. Food and Drug Administration).

TeleHealth Manager należy do grupy rozwiązań Alcatel-Lucent Healthcare Communication & Solutions, integrujących różne narzędzia i technologie jak m.in. komunikację danych, głosową, IP-wideo, usługi lokalizacyjne, monitorowanie parametrów pacjenta. Rozwiązania są oferowane z usługami zarządzania operacyjnego i utrzymania, dzięki czemu są łatwe do szybkiego wdrożenia i nie wymagają specjalistycznej wiedzy technicznej od pacjentów, ani od organizacji służby zdrowia.

[i]Nota: tekst i inne materiały dostarczył Alcatel-Lucent, partner cyklu Innowacje[/i]

Inwestycje w nowoczesne technologie medyczne i rosnąca ilość pacjentów ze schorzeniami chronicznymi (wymagającymi wieloletniego leczenia, wynikająca z prowadzenia niezdrowego stylu życia oraz ze starzenia się społeczeństwa) znacznie podnosi koszty opieki zdrowotnej. Wyzwaniem jest także niespójna jakość usług opieki medycznej w różnych regionach geograficznych, wynikająca z niewystarczającej ilości personelu medycznego i bardziej reaktywnego niż proaktywnego podejścia do pacjenta.

Opieka zdrowotna jest jedną z ostatnich domen, operujących dużymi ilościami informacji, która musi ulec przemianom by sprostać opisanym wyżej wyzwaniom. Opieka prewencyjna i efektywne zarządzanie usługami medycznymi za pomocą innowacji technologicznych w zakresie informacji i nowoczesnej komunikacji pozwolą, aby pacjent znalazł się w centrum uwagi.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?