Na rozpoczynającym się po południu posiedzeniu organizacja zajmie się planem działań na rok przyszły. W agendzie są również dyskusje nad [link=index.php?option=com_content&view=article&id=479:inwestycje-w-ngn-nie-zwroc-si-w-cigu-10-lat&catid=2:newsy]gorącym ostatnio tematem strategii budowy i regulacji dostępu do sieci nowej generacji NGA[/link]. Warszawskie posiedzenie jest czwartym w tym roku po zjazdach w Berlinie, Pradze i Lucernie.

Jednym z punktów programu bieżącego spotkania jest przekształcenie w przyszłym roku ERG – na mocy [link=index.php?option=com_content&view=article&id=445:parlament-europejski-ostatecznie-przyj-pakiet-telekomunikacyjny&catid=1:artykuy]przejętego niedawno pakietu regulacji rynków telekomunikacyjnych w Unii Europejskiej[/link] – w organizację Body of European Regulators for Electronic Comunications (Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej). BEREC zachowa status niezależnego forum krajowych regulatorów, ale zyska silniejsze umocowania prawne oraz finansowanie ze wspólnego budżetu.