Według spółki zarzuty Polkomtel SA kwestionujące realizację zobowiązań koncesyjnych i zaawansowanie działań związanych z wprowadzeniem mobilnej TV są „całkowicie kłamliwe”, a zarzut jakoby spółka domagała się subsydiowania swojej działalności ma „absurdalny charakter”.

W oświadczeniu Info-TV-FM czytamy:

(Spółka) uzyskała decyzję rezerwacyjną umożliwiającą prowadzenie działalności hurtowej, związanej z usługami telewizji mobilnej. W wyniku wygranego przez Spółkę otwartego i przejrzystego konkursu, i zgodnie z wymogami decyzji realizuje terminowo kolejne etapy wprowadzania usługi na polski rynek.  Twierdzenie jakoby usługa dostępna była jedynie w odległości 100 metrów od PKiN jest nieprawdziwe. Usługa dostępna jest na obszarze całej Warszawy od Łomianek do Raszyna, od Ursusa do Wesołej. Dostępność usług potwierdzają użytkownicy biorący udział w pilotażu realizowanym przez INFO TV FM.(…)

Info TV FM przedstawiło ofertę hurtową, opartą  na czysto biznesowych i rynkowych przesłankach, z której wszyscy operatorzy na rynku mają prawo skorzystać. Każdy operator samodzielnie podejmuje decyzję czy chce zaoferować klientom indywidualnym nowoczesną usługę wideo, na którą czekają, czy też ogranicza swoje pole działania do tradycyjnych usług. INFO TV FM jako spółka działająca na rynku usług dla operatorów i nadawców jest przekonane o konieczności prowadzenia ze swoimi partnerami biznesowego dialogu, który polega na przekazywaniu rzetelnych informacji dotyczących świadczonych usług i przedstawianiu korzystnych biznesowo ofert. Dlatego wszelkie wypowiedzi, takie jak te zawarte w komunikacie Polkomtel SA, zmuszeni jesteśmy interpretować jako godzenie w nasz wizerunek i pozycję rynkową oraz jako chęć zdyskredytowania nas w oczach naszych partnerów. Można to również odbierać jako próbę przeszkodzenia INFO TV FM oraz naszym obecnym i potencjalnym partnerom biznesowym, z którymi prowadzimy rozmowy, w realizacji przyszłych korzyści biznesowych wynikających z perspektyw rozwoju telewizji mobilnej.