Penetracja szerokopasmowymi łączami jest wprawdzie o 5 pkt. procentowych niższa, niż średnia dla 27 krajów Unii Europejskiej, ale w ubiegłym roku ta różnica wynosiła 11 pkt. procentowych, a w 2007 r. 12 pkt. procentowych.

W I kwartale tego roku Polska znajdowała się na 16 miejscu pośród krajów UE pod względem penetracji szerokopasmowych linii pośród gospodarstw domowych, podczas gdy przez dwa poprzednie lata zajmowała 21 pozycję.

Badanie Eurostatu pokazuje, że Polska lepiej wypada w rankingu penetracji szerokopasmowymi liniami na liczbę gospodarstw domowych, niż na liczbę mieszkańców. Ten drugi parametr (9,6 proc. w lipcu 2008) wypada zwykle dwukrotnie niżej, niż średnia dla krajów europejskich. Warto jednak zwrócić uwagę, że kraje zamożniejsze – gdzie penetracja -szerokopasmowych łączy na 100 mieszkańców jest wyższa – charakteryzuje przeciętnie niższy odsetek małżeństw i wyższy rozwodów. Ostatni rocznik Eurostatu za 2008 r. niedwuznacznie wskazuje, że to powoduje wzrost liczby gospodarstw domowych samotnych osób lub niewielkich rodzin. Tym samym spada średnia liczba członków jednej rodziny. Przy modelu: jedno łącze na jedno gospodarstwo domowe podnosi to penetrację linii szerokopasmowych 100 mieszkańców nieproporcjonalnie do penetracji pośród gospodarstw domowych. To upośledza w rankingach tradycyjne kraje, takie jak Polska.