Wymiana ładowarek dotyczy egzemplarzy wyprodukowanych między 15 czerwca a 9 sierpnia tego roku, które były sprzedawane w zestawach z telefonami fińskiego producenta.  Zagrożeniem dla użytkowników jest obudowa urządzenia, która w niektórych przypadkach luzuje się i odpada, co grozi porażeniem prądem jeśli sprzęt podłączony jest do gniazdka. Wadliwy model ładowarki oznaczony jest symbolem : AC-3E.

Nokia już w listopadzie informowała o konieczności wymiany części ładowarek sprzedanych w Ameryce Północnej i Europie. Wtedy firma nie podała jednak żadnych szczegółów odnośnie Polski. Szczegółowe informacje o akcji wymiany ładowarek są dostępne na stronie internetowej http://chargerexchange.nokia.com/chargerexchange/pl/.