– Podczas prowadzonego postępowania UOKiK nie informuje o szczegółach prowadzonych działań. Kontrola jest prowadzona w ramach postępowania wyjaśniającego przed Prezesem UOKiK i służy zebraniu materiału dowodowego, który będzie podstawą późniejszej analizy i ustaleń – stwierdziła Małgorzata Cieloch.

Trwające kontrole nie oznaczają, że wszczęto postępowanie antymonopolowe przeciwko któremukolwiek z kontrolowanych operatorów. – Po zakończeniu [kontroli – przypis rpkom.pl] dokonana zostanie ocena zebranego materiału pod kątem tego, czy na jego podstawie można stwierdzić istnienie podstaw do postawienia zarzutów naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję.  Jedną z konsekwencji kontroli z przeszukaniem może więc być wszczęcie postępowania antymonopolowego przeciw przedsiębiorcom łamiącym zasady konkurencji – oświadczyła rzeczniczka UOKiK.