– Zakładam, że docelowo będziemy świadczyć usługi na ok. 25 proc. z 1,2 mln linii dostępu do Internetu, które wybuduje TP w wyniku porozumienia z Urzędem Komunikacji Elektronicznej – mówi Mirosław Godlewski. Zgodnie z październikowym porozumieniem między UKE a TP, największy polski operator telekomunikacyjny zobowiązał się zainwestować w ciągu trzech lat w aktywację 1,2 mln nowych linii szerokopasmowego dostępu do Internetu. Zbudowanych zostanie sposób ok. 500 tys. nowych linii, a kolejne 700 tys. istniejących zostanie zmodernizowanych. Przewiduje się, że ok. 1 mln linii będzie miało przepustowość powyżej 6 Mb/s.