– Z uwagi na kompetencje w zakresie infrastruktury dostępu do Internetu, jednym z podmiotów, który potencjalnie mógłby być beneficjentem takiego projektu, czyli podmiotem realizującym na rzecz MSWiA działania koordynacyjne, może być UKE. Warunkiem takiego rozwiązania jest złożenie przez UKE projektu oraz jego pozytywna ocena przez komisję konkursową z MSWiA i MRR – powiedział wiceminister spraw wewnętrznych Witold Drożdż. Władza Wdrażająca Programy Europejskie przy MSWiA złożyła już wniosek, ale został on oceniony negatywnie.

UKE przygotowuje taki projekt, a przewidywany termin jego złożenia, to druga dekada grudnia. – To prawda. Projekt jest już niemal gotowy. Jednak to, kiedy go złożymy, zależy od tego, kiedy zostaniemy wymienieni przez MRR wśród instytucji, które mogą pełnić funkcję koordynatora inwestycji w infrastrukturę, realizowanych ze środków unijnych – mówi Piotr Dziubak, rzecznik prasowy UKE.