Według przedstawicieli Netii w pierwotnej wersji umowy było ich zbyt wiele, co powodowało, że zbyt dużo czasu zajmowało pracownikom operatora monitorowanie jakości realizacji umowy outsourcingowej. Netia chce się koncentrować na wskaźnikach, które bezpośrednio wpływają na poziom satysfakcji abonenta. Zmiany dokonane zostaną aneksem na początku przyszłego roku.

Netia podpisała umowę o zarządzanie siecią z Ericssonem w 2006 r. Na jej mocy Ericsson nadzoruje szkielet sieci Netii, realizuje zlecenia serwisowe, czy aktywacji usług abonenckich.

jutro opublikujemy wywiad z Jackiem Wiśniewskim z Netii na temat praktycznego funkcjonowania umowy outsourcingowej z Ericssonem