Po kontrowersjach jakie wzbudziło [link=index.php?option=com_content&view=article&id=402%3Azmiany-w-prawie-telekomunikacyjnym-bez-konsultacji-z-bran&catid=1%3Aartykuy&Itemid=1]pominięcie branży telekomunikacyjnej w konsultacjach projektu[/link], Urząd Komunikacji Elektronicznej umożliwił firmom zgłaszanie uwag do dokumentu. Jak się jednak okazuje, zespół, który miał odpowiadać za treść art. 179a, spotkał się tylko raz i nigdy nie zajął się rekomendacjami, jakie do projektu ustawy zgłosił inny zespół, zajmujący się technicznymi aspektami projektu.

Prezes UKE Anna Streżyńska wysłała w tej sprawie pismo do Rządowego Centrum Legislacji. Jednocześnie prezes UKE zdecydowanie opowiedziała się za drugim wariantem brzmienia art. 179a (w najnowszym projekcie pojawiły się dwie jego wersje. [link=index.php?option=com_content&view=article&id=540:nowy-projekt-nowelizacji-prawa-telekomunikacyjnego&catid=2:newsy]rpkom.pl pisał o nich tutaj[/link]). Wariant, który poparła prezes Streżyńska, zakłada udział sądu w procedurze wpisywania do rejestru.