Z drugiego wariantu projektu ustawy usunięto m.in. art. 179a pkt. 1 ust. 1, dotyczący wpisywania do rejestru treści propagujących faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa. Powodem jest „niedookreśloność” tego sformułowania. Zmiany dokonano na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na wniosek UKE potwierdzono tez, że wypis z rejestru będzie wymagał zgody sądu. W ramach uzgodnień międzyresortowych z projektu usunięto też proponowany art. 18a o świadczeniu usług drogą elektroniczną.