MNI Telecom weszło w spór z zajmującą się sprzedażą jej usług firmą VTR Sp.z o.o. o wzajemne rozliczenia. VTR domaga się regulacji faktur na kwotę 168 tys. zł. MNI Telecom natomiast naliczył jej umowne kary na ponad 150 tys. zł.

Według zawiadomienia, jakie VTR wysłało do Komisji Nadzory Finansowego (MNI, właściciel MNI Telecom, notowany jest na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych) sprawa zaczęła się wraz z wystawieniem przez VTR faktury za listopad 2009 r. na mocy umowy agencyjnej. MNI Telecom poprosiło VTR o wystawienie faktury na spółkę MoCoHub Technology z tytułem „pozyskanie danych do systemu CRM”. VTR nie zgodziło się na to żądanie, argumentując że z MoCoHub nie wiąże go żadna umowa. Na wezwanie do zapłaty MNI Telcom wysłało wezwanie do wypłacenia kar umownych na kwotę 152 tys. zł z powodu błędów formalnych w umowach, jakie VTR zawarło w imieniu MNI Telecom. VTR kwestionuje to wezwanie.

Marek Południkiewicz, szef MNI Telecom, nie chciał wchodzić w meritum sporu z VTR, ale podtrzymał żądania swojej spółki wobec partnera. KNF nie będzie interweniował w tej sprawie.

– Spółki publiczne nadzorujemy w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych. Inne kwestie – biznesowe, korporacyjne – są poza naszymi kompetencjami – powiedział Łukasz Dajnowicz, rzecznik KNF. MNI Telecom i VTR pozostaje droga sądowa, lub ugoda.